Back

Anunţ public SEA privind decizia finală pentru planul: "Reactualizare PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) și Regulamentul Local de Urbanism al comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud", pe raza comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, titular: U.A.T. COMUNA ILVA MARE.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat despre decizia finală pentru planul: "Reactualizare PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) și Regulamentul Local de Urbanism al comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud", pe raza comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, titular: U.A.T. COMUNA ILVA MARE.

Având în vedere că, în termenul legal de la publicarea deciziei inițiale referitoare la avizarea planului "Reactualizare PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) și Regulamentul Local de Urbanism al comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud", pe raza comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, nu s-au înregistrat observaţii sau comentarii din partea publicului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud a luat decizia finală "Reactualizare PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.) și Regulamentul Local de Urbanism al comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud", pe raza comunei Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud, nu necesită evaluarea de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

 

Data: 06.11.2019