Back

Anunţ public SEA privind decizia iniţială a etapei de încadrare pentru: Plan Urbanistic Zonal - Extindere intravilan 5800 mp (pentru construirea unei baze sportive), în orașul Beclean, extravilan, zona Podirei, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SIDOR ALEXANDRU.

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra deciziei iniţiale a etapei de încadrare privind: Plan Urbanistic Zonal - Extindere intravilan 5800 mp (pentru construirea unei baze sportive), în orașul Beclean, extravilan, zona Podirei, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SIDOR ALEXANDRU.

            Având în vedere prevederile HG nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 10.01.2018, s-a luat decizia iniţială că: Plan Urbanistic Zonal - Extindere intravilan 5800 mp (pentru construirea unei baze sportive), în orașul Beclean, extravilan, zona Podirei, judeţul Bistriţa-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 900-1500 și vineri între orele 900-1300, precum şi

PUZ - Decizie initiala etapa de incadrare SIDOR ALEXANDRU_11 ian 2018

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri, între orele 900 - 1300, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.