Back

Anunţ public SEA privind decizia inițială pentru planul: "Plan Urbanistic Zonal - Modificarea prevederilor urbanistice având ca obiect construirea unor locuințe colective în regim de înălțime P+4E, în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, intravilan, nr. 270, județul Bistrița-Năsăud, titular: ROBB LETIȚIA.

 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi după consultarea Comitetului Special Constituit din data de 10.10.2018, s-a luat decizia iniţială că planul: ”Plan Urbanistic Zonal - Modificarea prevederilor urbanistice având ca obiect construirea unor locuințe colective în regim de înălțime P+4E, în municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara, intravilan, nr. 270, județul Bistrița-Năsăud, nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Decizia motivată a etapei de încadrare poate fi consultată la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 și vineri între orele 9,00-13,00, precum și 

DECIZIE initiala PUZ - ROBB LETITIA - 10.10.2018.DOC

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare, se transmit, în scris, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, str. Parcului, nr. 20, tel. 224064, fax. 223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9,00 – 15,00 şi vineri, între orele 9,00 – 13,00, în termen de 10 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data: 10.10.2018