Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: „Elaborare și aprobare PUZ și obținere autorizație de construire-Construire ansamblu rezidențial", titular: SC SIGMIR RESIDENTE 1 SRL.


Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru: „Elaborare și aprobare PUZ și obținere autorizație de construire-Construire ansamblu rezidențial", titular: SC SIGMIR RESIDENTE 1 SRL.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.
Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 15 zile  de la data publicării anunţului.

Data afişării anunţului pe site:18.04.2017