Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: PUZ - Construire casă de locuit P+M, în orașul Năsăud, str. Zăvoi, fn, intravilan, titular: STOIAN DUMITRU și STOIAN NASTASIA.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru: PUZ - Construire casă de locuit P+M, în orașul Năsăud, str. Zăvoi, fn, intravilan, titular: STOIAN DUMITRU și STOIAN NASTASIA.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 15 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 5.11.2019