Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: PUZ - Introducere teren în intravilanul localității Posmuș în vederea realizării unor case de locuit, în localitatea Posmuș, Târla 63/2, Parcela 1, Rid Tonorog, comuna Șieu, titular: SC MARTIN EMMERICH SRL.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru: PUZ - Introducere teren în intravilanul localității Posmuș în vederea realizării unor case de locuit, în localitatea Posmuș, Târla 63/2, Parcela 1, Rid Tonorog, comuna Șieu, titular: SC MARTIN EMMERICH SRL.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 15 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 14.09.2018