Back

Anunţ public SEA privind depunerea solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru: PUZ – Schimbare destinație din anexă gospodărească în pensiune agroturistică+extindere+ etajare, în localitatea Mintiu, extravilan, comuna Nimigea, titular: P.F.A. MUREȘAN V. VASILE.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu şi declanşarea etapei de încadrare pentru: PUZ – Schimbare destinație din anexă gospodărească în pensiune agroturistică+extindere+ etajare, în localitatea Mintiu, extravilan, comuna Nimigea, titular: P.F.A. MUREȘAN V. VASILE.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, în zilele de luni-joi, între orele 900 - 1500 şi vineri între orele  900 - 1300.

Observaţiile/comentariile şi sugestiile se primesc în scris la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, în termen de 15 zile  de la data publicării anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site: 9.01.2020