Back

BN_ Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire sală de sport școlară din sat Salva, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Salva, FN, CF nr. 28403, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăud, titular: COMUNA SALVA

 

 

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: ” Construire sală de sport școlară din sat Salva, comuna Salva, județul Bistrița-Năsăudpropus a fi amplasat în localitatea Salva, FN, CF nr. 28403, comuna Salva,  județul Bistrița-Năsăud,  

titular: COMUNA SALVA

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-15,00 şi vineri între 9,00-13,00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Bistrița-Năsăud.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de: 14.08.2021

Data afișării anunțului pe site 05.08.2021.