Back

BN_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Construire hală de producție și platformă betonată, propus a fi amplasat în localitatea Podirei, intravilan, CF 31820, comuna Șieu Măgheruș, titular: SC RECORD SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Construire hală de producție și platformă betonată, propus a fi amplasat în localitatea Podirei, intravilan, CF 31820, comuna Șieu Măgheruș, titular: SC RECORD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.09.2023 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 14.09.2023