Back

BN_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Împădurirea terenului agricol proprietatea lui SIMON MARTON amplasat în loc. Tonciu, jud. Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Tonciu, extravilan, comuna Galații-Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SIMON MARTON.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Împădurirea terenului agricol proprietatea lui SIMON MARTON amplasat în loc. Tonciu, jud. Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în localitatea Tonciu, extravilan, comuna Galații-Bistriței, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SIMON MARTON.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.02.2024 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 09.02.2024