Back

BN_Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul: Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, propus a fi amplasat în localitatea Salva, str. Mănăstirii, nr. 5, comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC ROGAM PLAST SRL.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Instalare sistem de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, propus a fi amplasat în localitatea Salva, str. Mănăstirii, nr. 5, comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: SC ROGAM PLAST SRL.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Bistriţa-Năsăud, din municipiul Bistriţa, str. Parcului, nr. 20, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între 9.00-13.00, precum şi pe site-ul agenției: http://apmbn.anpm.ro/.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 22.02.2024 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 12.02.2024