Back

OBIECTIVE SUPUSE ANALIZEI ÎN ŞEDINŢA C.A.T.-C.S.C: 8 15.09.2021

I. ACORDURI DE MEDIU:

ETAPA DE ÎNCADRARE:

Conform Legii 292/2018

1. Extindere rețea gaze naturale și realizare 2 racorduri gaze naturale-soluție subterană, în loc. comp. Unirea, str. Aerodromului, nr. 33, municipiul Bistrița, titular: JUDEȚUL BISRIȚA-NĂSĂUD prin SC DIANOVA INSTAL SRL