Ordin de Ministru nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri necesare punerii in aplicare a H.G. nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

În baza prevederilor art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor m ă suri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solven ţ ilor organici în anumite activită ţi şi instala ţ ii, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004,

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, emite următorul: 

ORDIN

Art.1 Se aprobă ghidul privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activită ţ i/instala ţ ii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prezentat în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr.4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solven ţ ilor organici cu con ţ inut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 3 .

Art.4 Se aprobă ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, prezentat în anexa nr. 4.

Art.5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I cu excepţia anexelor , care se publică pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

  1. Anexa nr. 1 - Ghid privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
  2. Anexa nr. 2 - Ghid pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Anexa nr. 3 - Ghid pentru elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Anexa nr. 4 - Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.