Back

Produse care pot obţine eticheta UE ecologică

Schema se aplică tuturor mărfurilor sau serviciilor furnizate pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară, fie contra cost, fie gratuit (denumite în continuare „produse") pentru care au fost elaborate Criterii privind eticheta UE ecologică

Schema este deschisă tuturor produselor / serviciilor cu excepţia:

  • medicamentelor de uz uman
  • produselor medicamentoase veterinare
  • dispozitivelor medicale

Criteriile privind eticheta UE ecologică aplicabile produselor alimentare, furajelor precum şi produselor agricole neprocesate se vor elabora după finalizarea unui studiu al Comisiei pentru acest tip de produse (inclusiv produsele de pescuit şi acvacultură)

Criteriile pentru fiecare grup de produse au fost identificate pe baza unor studii cuprinzătoare ale aspectelor de mediu legate de întregul ciclu de viaţă al produsului. Acestea sunt în mod normal, valabile pentru trei ani.

Produsele pentru care s-au stabilit criterii de acordare a etichetei UE ecologice