Back

Activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, în stare vie sau semiprelucrată, sau a unor părţi sau produse ale acestora, pe teritoriul naţional sau la export, se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate

Activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, terestră şi acvatică, în stare vie sau semiprelucrată, sau a unor părţi sau produse ale acestora, pe teritoriul naţional sau la export, se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora.

Prevederile prezentei proceduri se aplică:

 a) speciilor de plante din flora sălbatică, inclusiv speciilor de ciuperci, în stare vie sau semiprelucrată (moartă), sub formă întreagă sau de părţi ale acestor plante (rădăcini, rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori, frunze, fructe, seminţe, muguri etc.);

  b) speciilor de animale din fauna sălbatică, terestră şi acvatică, în stare vie sau semiprelucrată (moartă), sau unor părţi sau produse obţinute din acestea;

  c) florilor de mină;

  d) fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate.

Pentru obținerea autorizațiilor pentru recoltare/capturare și/sau achiziție și/sau prelucrare și/sau comercializare perosanele interesate vor depune/ documentele necesare fie la sediul APM Botoșani, fie pe adresa de e-mail: office@apmbt.anpm.ro .

Precizare

Este permisă recoltarea/capturarea plantelor şi animalelor sălbatice din arii naturale protejate în care există zone cu resurse ce pot fi valorificate economic, autorizaţia pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare emiţându-se cu acordul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate.

Toate ariile naturale protejate sunt administrate de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.

Pentru obținerea avizului custodelui, veți transmite cererea la A.N.A.N.P./Serviciul Teritorial Botoșani (e-mail: bt.ananp@ananp.gov.ro).

Documente necesare: