Back

ANUNȚ DESCHIDERE SESIUNE DE RAPORTARE SIM VSU 2022

Vă aducem la cunoștință că se pot introduce datele referitoare la vehiculele scoase din uz, aferente  ANULUI  2022,  în aplicația electronică  SIM  VSU.

În funcție de activitățile desfășurate până la data de  31 iulie 2024  se vor completa datele privind vehiculele scoase din uz colectate în anul 2022 (chestionarul Colectare), urmând ca de pe data de 15 septembrie 2024 să se completeze datele cu privire la depoluarea, dezmembrarea şi tocarea vehiculelor scoase din uz (chestionarul Depoluare/ Dezmembrare).

Obiectul raportării îl constituie următoarele categorii de vehicule: M1, exceptând vehiculele cu destinaţii special și N1, exceptând vehiculele cu destinaţii speciale.

Nu fac obiectul raportării, conform LEGII nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioarevehiculele care nu sunt înmatriculate sau pentru care ultima înmatriculare nu s-a făcut în România și vehiculele speciale (definite conform Ordinului nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare).

Datele referitoare la vehiculele scoase din uz se vor raporta utilizând numai metoda cântăririi și nu ipoteza conținutului de metal.

Informaţii suplimentare se pot solicita telefonic la numerele de telefon  0231584135  int. 114 - Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu.