Back

ORDIN nr. 140 din 14 februarie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor

ORDIN  Nr. 140/2019 din 14 februarie 2019

privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti

EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 295 din 17 aprilie 2019

 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase nr. 103.002/DGDSCSP din 7.01.2019,

    în temeiul prevederilor:

    - art. 37 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    - art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Metodologia pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea şi revizuirea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor şi a planului de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

------------

    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

    ART. 2

    Metodologia prevăzută la art. 1 se revizuieşte în funcţie de modificările legislative şi/sau de standardele şi de datele de referinţă în domeniu.

    ART. 3

    Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, şi planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, prevăzute la art. 37 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv programele judeţene şi al municipiului Bucureşti de prevenire a generării deşeurilor, ca parte integrantă din PJGD şi PMGD, se monitorizează şi se evaluează conform art. 44 alin. (3) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4

    Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor se elaborează şi se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    ART. 5

    La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 şi 497 bis din 25 iulie 2007.

    ART. 6

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                              Viceprim-ministru, ministrul mediului,

                              Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

    Bucureşti, 14 februarie 2019.

    Nr. 140.