Back

Acorduri Etapa Incadrare revizuite (acrev)

ACORDURI DE MEDIU/DECIZII ETAPA DE INCADRARE

REVIZUITE

 

2017

Nr. crt.

Titular proiect

Denumire proiect

Amplasament

Nr/data

acord/decizie etapa de incadrare

Data revizuirii

1

Sc tracon srl

Depozit ecologic de deseuri menajere si industriale asimilabile acestora

jud. Braila, comunele Silistea si Vadeni, Sos. Braila-Focsani, km 79+439

3/13.02.2009

24.02.2017

2

SC OMV PETROM SA

Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 379 MMPG Oprisenesti

județul Brăila, extravilan UAT Ianca, localitatea Oprisenesti (T146, P996 si 997)

17529/18.12.2012

15.03.2017

 

2016

Nr. crt.

Titular proiect

Denumire proiect

Amplasament

Nr/data

acord/decizie etapa de incadrare

Data revizuirii

  1.  

CONSTANDA VIOREL ADRIAN

Construire spatii intretinere si reparatii auto, spatii cazare-constructie P+2E+M

mun. Braila, str Transilvaniei, nr. 1-5, jud. Braila

519/19.01.2015

03.06.2016

  1.  

S.C. SISMAD AGRO S.R.L

Lucrări de înființare spații de stocare cereale” – finanțat prin fonduri PNDR 2007÷2013

jud. Brăila, com. Viziru, loc. Viziru, tarla 131/2, P1, P1/1, P2 și P3

15828/02.12.2013

21.06.2016

  1.  

S.N.G.N. ROMGAZ  SUC. TG. MUREȘ

Instalatie tehnologica de suprafata la sonda 21 CARAGELE

extravilanul localității Vișani, judetul Braila

13410/23.12.2014

25.07.2016

  1.  

SC OMV PETROM SA

Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 427 Jugureanu, județul Brăila

județul Brăila, comuna Ulmu, sat Jugureanu (T79, P847, P911/1)

10 din 03.01.2013

23.09.2016

  1.  

SC OMV PETROM SA

Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 227 Plopu

județul Brăila, extravilan UAT Ianca (T30, P207)

17786/27.12.2012

01.11.2016

  1.  

SC OMV PETROM SA

Lucrări de desființare, remediere și reabilitare amplasament și drum de acces aferent sondei 837 MMPG Lișcoteanca

UAT Însurăței (intravilan) T66, P472/1

12554 din 23.09.2013

01.11.2016