Back

Comisii de evaluare a hărţilor strategice de zgomot

Componența comisiilor de evaluare a hărţilor strategice de zgomot este cea prevăzută în Ordinul nr. 1345/2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărţilor strategice de zgomot de la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a Regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora