Back

Comisii evaluare planuri de acțiune

Componența comisiilor de evaluare a planurilor de acțiune este cea prevăzută în Ordinul nr. 975/834/2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a planurilor de acţiune la nivelul autorităţilor pentru protecţia mediului şi a regulamentului de funcţionare şi organizare a acestora