Back

Anunt decizia etapei de incadrare SC FOREX SRL pentru KAUFLAND

    Agenția pentru protecția Mediului Brașov anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare continuarea precedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Obținere  A.C.  pentru construire hipermarket în regim de înălțime P+1E+Er ( etaj parțial ), container imbiss-grill, amenajări exterioare în incintă, parcare, zonă aprovizionare, spații verzi, drumuri, trotuare, rețele de incintă, rezervă PSI, post trafo, racorduri la drum public, totemuri, elemente de semnalistică și reclame, organizare de șantier”, propus a fi realizat în județul Brașov, municipiul Brașov, str. Turnului, nr. 1, amplasament identificat prin CF nr. 152447 Brașov, nr. cad. 152447, titular ȚUCUNEL NICOLAE pentru SC FOREX SRL ( actual proprietar KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ )

   

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

 

         Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 16.02.2020.

         Data afişării anunţului pe site 07.02.2020.