Lista dosare Casa Verde Clasic-persoane fizice 2016

admise 1-50

respinse 1-50

admise 51-100

respinse 51-100

admise 101-150

respinse 101-150

admise 151-200

respinse 151-200

admise 200-362

respinse 200-362


Centralizatorul proiectelor acceptate în cadrul Programului "Casa Verde Clasic" 2016

Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic" 2016

Anunt semnare contracte Casa Verde

Beneficiarii contractelor de finanțare  Casa Verde, înscriși până la numărul 50, inclusiv, se pot prezenta la APM Brașov ( str. Politehnicii nr.3) în termen de 60 de zile de la data de 29.06.2017, cu actul de identitate, pentru semnarea contractelor.

Neprezentarea solicitantului in termen de 60 de zile se consideră  renunţare la finanţarea aprobată.


Comunicat incetare INSCRIERILE IN PROGRAMUL CASA VERDE CLASIC! PERSOANE FIZICE

Plafonul pentru APM Brasov s-a epuizat.

 


PROIECT CASA VERDE SI CASA VERDE PLUS

Informatii proiecte CASA VERDE

INFO Programul "CASA VERDE CLASIC" şi "CASA VERDE PLUS"

 

În data de 26 iulie 2016 au fost postate pentru dezbatere publică pentru un termen de 10 zile lucrătoare pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor următoare ghiduri:

•      CASA        VERDE        CLASIC        pentru        persoane        fizice(http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-incalzire-care-utilizeaza-energie-regenerabila-inclusiv-inlocuirea-sau-completarea-sistemelor-clasice-de-incalzire-benefici/1781)            •      CASA      VERDE      PLUS      pentru      persoane      fizice

(http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-eficientei-energetice-beneficiari-persoane-fizice/1783)

•      CASA     VERDE     CLASIC     pentru     persoane     juridice

(http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-

proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-

privind-instalarea-sistemelor-de-incalzire-care-utilizeaza-energie-

regenerabila-inclusiv-inlocuirea-sau-completarea-sistemelor-clasice-de-

incalzire-benefici/1782)

•      CASA      VERDE       PLUS       pentru       persoane      juridice (http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-eficientei-energetice-beneficiari-persoane-juridice/1784 )

După încheierea perioadei de dezbatere publică vor fi preluate observaţiile considerate oportune, legale şi eficiente, urmând să fie înaintate către Cabinetul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor spre aprobare prin Ordin de Ministru.

După publicarea Ordinului de Ministru privind aprobarea celor 4 ghiduri de finanţare în Monitorul Oficial al României, prin dispoziţia Preşedintelui Adminitraţiei Fondului pentru Mediu se va stabili perioada sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor.