Proiect "DANSAND CU NATURA"

Beneficiarul proiectului Dansând cu natura” este Asociația TheoEmyDor, partenerii proiectului Agenția pentru Protecția Mediului Brașov, Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Centrul Cultural Reduta.

Scopul proiectului este de a produce schimbările imperios necesare în Municipiul Brașov  legate de dezvoltare durabilă, care se axează pe „Acțiunea climatică”, aplică arta ca manifestare și instrument emoțional aplicat pentru punere în practică a  politicilor culturale de mediu, având ca rezultat creșterea calității vieții în Municipiul Brașov.

Obiectivul proiectului constă în organizarea unei intervenții culturale care vizează problematica schimbărilor climatice prin artă și urmărește conservarea, remedierea și/sau vitalizarea formelor de viață, a resurselor și a ecologiei Pământului, prin aplicarea principiilor ecosistemelor asupra speciilor vii și a habitatelor acestora, intervenție dedicată comunității elevilor din Municipiul Brașov pentru care Brașovul să devină într-adevăr un oraș ”verde”.

Arta este rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de reguli pentru exprimarea acestuia şi a unui set de valori care determină ce anume merită a fi exprimat prin acel mediu pentru a induce un sentiment, o idee, o trăire în modul cel mai eficient posibil. Este vorba nu atât despre o cunoaștere intuitivă, cât despre una vizionară. Neprevăzutul, nonconformitatea, explorarea sensibilă a unor domenii echivalează cu un proces de cunoaștere, cultura de mediu fiind de fapt o punte între viață sănătoasă și interpretarea artistică. De aceea, work-shop-urile ce le vom face în școli cu tematica schimbărilor climatice și cultura mediului vor fi adaptate și susținute prin tehnologii multimedia, iar spectacolul de final se va baza pe dansuri tematice de mediu.

Educația este unul din pilonii îmbunătățirii răspunsului la schimbările climatice, prin schimbarea comportamentului uman, în vederea protejării naturii și a resurselor.

 

Educația privind schimbările climatice și mediul are rolul de a contribui la însănătoșirea și/sau înlocuirea tiparelor comportamentale individuale și de grup care duc la degradarea naturii și a mediului înconjurător și de a ajuta indivizii să contribuie la rezolvarea de probleme. Aceasta vizează, așadar, orientarea către schimbare și către acțiune, ținând cont de trei dimensiuni: cultura complexității, capacitatea de acțiune și co-responsabilitatea față de mediu.

Printre valorile, comportamentele și atitudinile pe care le vizează educația pentru climă și mediu se numără respectul față de natură, responsabilitatea în utilizarea resurselor naturale și responsabilitatea civică.

In acest sens, Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov sprijină și asigura suportul informational specific Pro bono publico, fiind alaturi de orice inițiativă care să ducă la un comportament civic adecvat culturii de mediu.

 

 


Lista dosare Casa Verde Clasic-persoane fizice 2016

admise 1-50

respinse 1-50

admise 51-100

respinse 51-100

admise 101-150

respinse 101-150

admise 151-200

respinse 151-200

admise 200-362

respinse 200-362


Centralizatorul proiectelor acceptate în cadrul Programului "Casa Verde Clasic" 2016

Centralizatorul proiectelor respinse în cadrul Programului "Casa Verde Clasic" 2016

Anunt semnare contracte Casa Verde

Beneficiarii contractelor de finanțare  Casa Verde, înscriși până la numărul 50, inclusiv, se pot prezenta la APM Brașov ( str. Politehnicii nr.3) în termen de 60 de zile de la data de 29.06.2017, cu actul de identitate, pentru semnarea contractelor.

Neprezentarea solicitantului in termen de 60 de zile se consideră  renunţare la finanţarea aprobată.


Comunicat incetare INSCRIERILE IN PROGRAMUL CASA VERDE CLASIC! PERSOANE FIZICE

Plafonul pentru APM Brasov s-a epuizat.

 


PROIECT CASA VERDE SI CASA VERDE PLUS

Informatii proiecte CASA VERDE

INFO Programul "CASA VERDE CLASIC" şi "CASA VERDE PLUS"

 

În data de 26 iulie 2016 au fost postate pentru dezbatere publică pentru un termen de 10 zile lucrătoare pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor următoare ghiduri:

•      CASA        VERDE        CLASIC        pentru        persoane        fizice(http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instalarea-sistemelor-de-incalzire-care-utilizeaza-energie-regenerabila-inclusiv-inlocuirea-sau-completarea-sistemelor-clasice-de-incalzire-benefici/1781)            •      CASA      VERDE      PLUS      pentru      persoane      fizice

(http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-eficientei-energetice-beneficiari-persoane-fizice/1783)

•      CASA     VERDE     CLASIC     pentru     persoane     juridice

(http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-

proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-

privind-instalarea-sistemelor-de-incalzire-care-utilizeaza-energie-

regenerabila-inclusiv-inlocuirea-sau-completarea-sistemelor-clasice-de-

incalzire-benefici/1782)

•      CASA      VERDE       PLUS       pentru       persoane      juridice (http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-om-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-efectuarea-de-lucrari-destinate-eficientei-energetice-beneficiari-persoane-juridice/1784 )

După încheierea perioadei de dezbatere publică vor fi preluate observaţiile considerate oportune, legale şi eficiente, urmând să fie înaintate către Cabinetul Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor spre aprobare prin Ordin de Ministru.

După publicarea Ordinului de Ministru privind aprobarea celor 4 ghiduri de finanţare în Monitorul Oficial al României, prin dispoziţia Preşedintelui Adminitraţiei Fondului pentru Mediu se va stabili perioada sesiunii de înscriere în vederea acceptării solicitanţilor.