Back

„Obținerea AC pentru Modernizarea fermei piscicole Rotbav etapa 1 – supraînălțarea digurilor și consolidarea malurilor” – titular S.C. DORIPESCO SA

Agenția pentru protecția Mediului Brașov anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare : continuarea precedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Obținerea AC pentru Modernizarea fermei piscicole Rotbav etapa 1 – supraînălțarea digurilor și consolidarea malurilor” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Feldioara, extravilan, zona Vadu Roșu, identificat prin CF 100981 nr. cad 100981 titular S.C. DORIPESCO SA.

   

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbv.anpm.ro.

 

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 07.11.2019

   

Data afişării anunţului pe site 28.10.2019.