Back

ANUNȚURI CAT + CSC din data de 19.06.2020

ANUNȚURI  CAT  + CSC din data de 19.06.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

  •  
  •       „ Obținere A.C. pentru Construire hotel - aparthotel și împrejmuire teren”, în  jud. Brașov,

   municipiul Brașov - Poiana Brașov, Drumul Sulinar - Zona Coliba Haiducilor, nr. 9, titular TULUCA

   CORNEL;

   decizia etapei de încadrare - revizuire a acordului de mediu pentru:

 -  „ Modernizare fermă zootehnică, utilități, împrejmuire, ziduri de sprijin și fabrica de lapte,

    platforme asfaltate și alei de acces”,  pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare nr. 27

    din 31.01.2018, în jud. Brașov, com. Bran, str. Ioan Picu Bancila, nr. 11 A, titular ENESCU VLAD

    CONSTANTIN PFA;

  -  „Construire fermă de bovine cu anexe în com. Măieruș, jud. Brașov”, pentru care a fost obținută 

    Decizia Etapei de Încadrare nr. 90 din 08.07.2019, în jud. Brașov, com. Măieruș, sat Măieruș,

    intravilan, FN, CF nr. 101539, titular SC TRANS CONSTRUCT DC SRL;

 deciziei de respingere a acordului de mediu pentru:

  • „Recalculare capacitate spații cazare, fără modificări structurale - fermă creștere porcine” - în jud. Brașov, com. Feldioara, FN, CF nr. 101763, CF nr. 101764, CF nr. 101766, CF nr. 101767, CF nr. 101780,  în baza  OUG nr. 195/2005, art. 15, alin. (2), litera b) și alin. (3), titular SC PREMIUM PORC SIBIU SRL;

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

  •  „PUZ - Parcelare în vederea construirii de locuințe individuale și dotări complementare,

  extindere utilități, amenajare drum de acces” , în jud. Brașov, com. Hărman, sat Hărman, str.

  Mircea cel Bătrân, titular TOMI ROXANA MARIA;

  •   „ÎNTOCMIRE P.U.Z. -  Construire  locuințe și funcțiuni complementare”, în județul Brașov,

  comuna Cristian, str. Vulcanului, FN, identificat prin CF nr. 104787 Cristian, nr. cad. 104787, titular

  SC KLEINE NEUSTADT SRL.

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.