Back

ANUNTURI CAT din 07.01.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 07.01.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectul:

  • „Extindere rețea apă potabilă pentru alimentare stație carburanți”; propus a se realiza în jud. Brașov, comunele Feldioara , Hălchiu, sector intavilan și extravilan ; titular  S.C. J.A. PETROL S.R.L.  

       deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

  • „Creșterea bovinelor de lapte și cultură vegetală”, în jud. Brașov, com. Beclean, sat Calbor, FN; titular SC PAREBICA SERV PROD SRL
  • „Salubritate în comuna Budila”, jud. Brașov ; titular  CLB TRANSRUT SRL
  • „Linie de brichetare deșeuri lemnoase”,  în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Carierei, nr. 160 ; titular  SC SEVA GROUP SRL

deciziei de emitere a autorizației integrată de mediu  pentru:

  • „Fabricare explozibil”, în jud. Brașov, loc. Victoria, Aleea Uzinei, nr. 8 bis ; titular  SC MAXAM ROMANIA SRL

deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

  • „Tăierea și rindeluirea lemnului”, în jud. Brașov, comuna Hălchiu, ferma 11, DN 13 Brașov - Rupea, km. 11+800 ; titular  SC  BUTALI  IMPEX  SRL

deciziei de respingere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

  •  „Atelier producție benzi din plastic cu inserție metalică”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Poienelor, nr. 2A ; titular  SC NOVA PAN SRL

 

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.