Back

ANUNȚURI CAT din data de 01.04.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 01.04.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

 •  
 • „Construire pensiune și anexă - Etapa I construire anexă”, propus a se realiza în jud. Brașov, intravilanul comunei Vama Buzăului, satul Vama Buzăului, zona Urlătoarea - în zonă pentru turism și ; agrement, f.n., CF nr. 100777, nr. cad. 100777 ; titular  MORARU LAURA RODICA

deciziei de menținere a acordului de mediu, cf. Art. 20, alin. 3, lit. a)  pentru proiectul

 • „Construire turnătorie de metale neferoase și depozite”, propus a se realiza în jud. Brașov, mun. Codlea,  str. Hălchiului,  nr. 148;  titular  SC SILNEF METAL CASTING SRL

deciziei de respingere solicitare acord de mediu pentru

 • „Închidere depozit deșeuri industriale nepericuloase”, propus a se realiza în jud. Brașov, oraș Victoria, Aleea Uzinei, nr. 8, în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare; titular SC VIROMET SA
 • „Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază”, propus a se realiza  în jud. Brașov, oraș Victoria, Aleea Uzinei, nr. 8, în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare; titular SC VIROMET SA

 deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

 • „Producere mangal”, în jud. Brașov, com. Comana, sat Comana de Sus, Parcela F, 1934 ; titular  SC GOLDEN SHEEP SRL
 • „Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase; Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor”, în jud. Brașov, mun. Brașov, Calea Feldioarei, nr. 24 ; titular  SC REMAT BRAȘOV SA
 • „Centrală electrică fotovoltaică- Parc fotovoltaic”, în jud. Brașov, com. Ucea, sat Ucea de Sus, cătun

  Sumerna ;  titular  SC  GREEN VISION SEVEN SRL

-      „Activitate medicală spitalicească”, în jud. Brașov, mun. Codlea, str. 9 Mai, nr. 10; titular

       SPITALUL MUNICIPAL CODLEA

 -    „Transport de mărfuri periculoase” - la nivel național; titular SC ETSA DOI SRL

 • „Atelier fabricare alte produse din material plastic și operațiuni de mecanică generală”, în jud. Brașov, mun. Brașov, Calea București,  nr. 114; titular  SC REDPLAST SRL
 • „Pensiune turistică”, în jud. Brașov, comuna Sâmbăta de Sus, sat Sâmbăta de Sus, Complex turistic Sâmbăta , f.n. ; titular  SC BELL MONTE SRL

deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

 • „Activitatea de alimentare și canalizare menajeră”, în jud. Brașov, orașul Predeal și a localităților Valea Râșnoavei, Timișul de Sus, Timișul de Jos ; titular  SC RAJA SA CONSTANȚA
 • „Creștere găini ouă consum”, în jud. Brașov, mun. Codlea, extravilan, DJ 112 A, km. 5, nr. 62 ;  titular  IONIFERM AGRO SRL
 •  „Fermă exploatare găini”, în jud. Brașov, mun. Codlea, extravilan, DJ 112 A, km. 5, nr. 64 ;  titular  GOLDEN GALINA PREMIUM SRL
 •  „Creșterea păsărilor ( găini ouă de consum ), comerț cu ridicata al animalelor vii”, în jud. Brașov, mun. Codlea, extravilan, DJ 112 A, km. 5, nr. 58 ;  titular  ANDRASEL SPACO 2011 SRL

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.