Back

ANUNTURI CAT din data de 01.10.2018

ANUNTURI  CAT  din data de 01.10.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAȘOV

 

 

Anunta publicul  interesat asupra:

deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectele:

 • Construire rampa sortare materii prime, zid partial perimetral rampei pentru depozitarea materiilor prime, statie de pompe si amplasare bazine rezerva de apa menajera si PSI”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Mandra, sat. Mandra, nr.57B; titular SC AGRO CS ROMANIA SRL
 • Construire cladire pentru depozitare produse din domeniul horticulturii, administrare depozit si ambalare fertilizanti”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Mandra, sat. Mandra, nr.57B; titular           SC AGRO CS ROMANIA SRL
 • Demolare grajduri C1, C2, C3”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Mandra, sat. Mandra, nr.57B; titular SC AGRO CS ROMANIA SRL
 • Amplasare statie de distributie carburant diesel pentru autovehicule proprii” propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Mandra, sat. Mandra, nr.57B; titular SC AGRO CS ROMANIA SRL
 • Exploatare agregate minerale”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Vulcan, sat Vulcan, extravilan, terasa pr. Barsa; titular SC SUT ICIM SA
 • Construire pensiune agroturistica”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, com. Vistea, sat Vistisoara; titular SC BLUEREY SRL
 • „Construire hală producție, depozitare (sisteme de ambalare din carton) showroom, birouri parter și etaj (etaj inclus în volum parter)”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Prejmer, sat Prejmer, zona Parc Industrial, nr. cad. 103103; titular ANSOR PROD S.R.L.
 • „Construire Platformă comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Jibert, sat Jibert, extravilan f.n. CF 103866 Jibert, nr. Cad. 103866; titular  COMUNA JIBERT
 • Modernizare și recompartimentari interioare, refațadizare și schimbare destinație din vila Mociornița în hotel”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, oraș Predeal, str. Belvedere, nr. 7; titular SC HADAR INVESTYMENT SRL
 • „Construire statie de conexiuni 110 kw si imprejmuire”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Brasov, str. Barsei, FN; titular SDEE TRANSILVANIA SUD SA

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

 • PUG Dragus” in jud. Brașov, comuna Drăguș; titular COMUNA DRAGUS
 • „PUZ Construire cort pentru nunti si anexe” in jud. Brașov, mun. Fagaras, str. Doamna Stanca, nr. 136; titular SC GIOCALUMA SRL
 • „Amenajament silvic UP 1 Pleasa Paler” in jud. Brașov, comuna Lisa; titular SC CEMBRA FOREST SRL

deciziei de revizuire a autorizației de mediu pentru:

 • Colectare, depozitare a deseurilor”, in jud. Brașov, mun. Fagaras, str. Negoiu, nr. 147; titular SC SALCO SERV SA

deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru:

 • „Ferma crestere pui de carne, abator pasari, in jud Brasov, mun. Brasov, str. Cucului nr. 5; titular

SC AVICOLA BRASOV 

 

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.