Back

ANUNȚURI CAT din data de 03.04.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 03.04.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

-          „Construire ansamblu locuințe colective, spații comerciale, împrejmuire teren și organizare de șantier”, propus a se realiza in judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Mihai Viteazul, nr. FN, titular SC BLACK SWAN INVEST SRL

-          „Obținere AC pentru extindere rețele apă – canal, branșament apă și racord canalizare” - propus a se dezvolta în Municipiul Brasov, str. Barsei FN, amplasament identificat prin CF 117867 Brasov, titular PETCU FLORIN;

Decizia etapei de încadrare - revizuire a acordului de mediu pentru :

-          CANALIZAREA ȘI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN COMUNA BRAN, SAT ȘIMON ȘI SAT PREDELUȚ, JUDEȚUL BRAȘOV, pentru care a fost emisă Decizia Etapei de Încadrare nr. 591 din 30.10.2017, propus  a  fi  realizat  în  județul  Brașov, comuna  Bran,  sat  Șimon și sat Predeluț, str. Iancu Gonțea, Podul Șimonului, Lunca Șimonului, Muchia Scorții, Podul Obănceștilor,  str.  General Traian Moșoiu ( DN 73 ) și  str. Padina, Cabanei, Principesa Ileana,  str.  Predeluț ( DJ 112 H ), Nicolae Boboc, Măgurii, Ion Ionică, Pe Țarină, Cernilei, Muscelului, Izvorului, Piatra Craiului, Nicolae Malaxa, Bisericii, F.N., titular COMUNA BRAN prin NICOLAE NILĂ, primar interimar.

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-          „Întocmire Plan Urbanistic Zonal  Zona rezidențială”- propus a fi implementat în județul Brașov, oraș Ghimbav, identificat prin  CF nr. 100023, nr. top 2089/1/3, titular SC NYM HOUSE SRL.

deciziei de revizuire a autorizației de mediu pentru:

-          Modificarea capacității maxime de depozitare a S CARFIL SA  de la 173 t echivalent TNT la 265 t echivalent TNT pentru corelarea cu capacitatea maximă de depozitare stabilită în autorizația emisă de ITM Brașov și IPJ Brașov; corelarea numărului de clădiri menționat în autorizație cu cel din teren; înlocuirea centralei termice pe bază de CLU cu 10 centrale electrice și ca urmare a modificării încadrării în prevederile Legii nr. 59/2016, conform prevederilor art. 2, alin 2 lit. i) al Legii nr. 59 din 11 aprilie 2015 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, modificată și completată prin Legea nr. 283 din 26 noiembrie 2018 privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2018, amplasamentul S CARFIL SA - filială a CN ROMARM - punct de lucru Secția pirotehnică Hărman, în jud. Brașov, com. Hărman, DJ 112 Hărman - Bod, km 4, nu mai intră în domeniul de aplicare al acestuia, titular S CARFIL SA - filială a CN ROMARM;

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.