Back

ANUNȚURI CAT din data de 04.02.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 04.02.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

  •  
  • „Dezafectare 5 cuptoare ale turnătoriei de neferoase, fără afectarea construcției și păstrarea  destinației de hală industrială”, propus a se realiza în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Zizinului, nr.121; titular  SC SILNEF METAL CASTING SRL  
  • „Construire locuințe colective și funcțiuni complementare”, propus a se realiza în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Carpaților, nr.93 ( fosta platformă PREFA ); titular SC URBAN INVEST SRL 

deciziei de respingere solicitare acord de mediu pentru :

  • „Canalizare apă pluvială - străzile Armata Română și Izvor, oraș Râșnov”, în jud. Brașov, orașul Râșnov, str. Armata Română și Izvor, în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005; titular ORAȘUL RÂȘNOV
  • „Obținere A.C. pentru instalație producție”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 38, în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005; titular SC RAMOSS COM SRL
  • „Construire hală”, în jud. Brașov, com. Tărlungeni, sat Cărpiniș, str. Principală, nr. 872 G, în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005; titular ALDICA IOAN EMIL
  • „Întocmire studiu de fezabilitate proiect integrat amenajare peisagistică și refuncționalizare zonă centrală oraș Predeal - Zona 1 și Zona 2 ”, în jud. Brașov, loc. Predeal, b-dul M. Saulescu, ( Zona 1 - amplasament identificat prin CF nr. 102115 , 102129 și Zona 2 Parc ), în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005; titular ORAȘUL PREDEAL

      deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-    „PUZ - Construire centru medical, spații de cazare, spații recuperare și recreere”, în Brașov,

      Poiana Cristianului ; titular  SC BUTAN GAS INTERNATIONAL SRL

       deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

  • „Colectare, stocare temporară și stocare deșeuri plastic”, în jud. Brașov, com. Șercaia, str. Gării, nr.1 ; titular SC ROGERO TOOLS SRL

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.