Back

ANUNȚURI CAT din data de 05.11.2018

ANUNȚURI  CAT  din data de 05.11.2018

AGENȚIA PENTRU PROTECȚTIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectele:

  • „Extindere rețea apă uzată menajeră, inclusiv racorduri pe str. Noua”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Zărnești ; titular UAT ZĂRNEȘTI
  • „Amenajare parcare și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Liviu Rebreanu, nr. 9; titular ATZBERGER MAGDALENA pentru BRANG HEINRICH MICHAEL
  • „Construire platformă betonată și amplasare spălătorie auto mobilă, racordare la rețelele de utilități ale orașului”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul. Zărnești, str. Brazilor, f.n.; titular SC NADENKA SRL
  • Modificare SPU1 și modernizare SEAU Feldioara, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Feldioara, sat Feldioara, str. Octavian Goga, nr. 1A; titular SC COMPANIA APA BRAȘOV SA

deciziei de  adoptare fără aviz de mediu pentru:

  • „PUZ - Construire locuință și imprejmuire”, în jud. Brașov, com. Sânpetru, sect. intravilan, F.N. ; 

       titular  IGNAT VIRGIL - VASILE

deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

  • Colectarea deșeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile, sortare, comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor,  în jud. Brașov, orașul Ghimbav, str. Făgărașului, nr. 44; titular

SC ECO RECICLE GHIMBAV SRL

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.