Back

ANUNȚURI CAT din data de 06.05.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 06.05.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

 •  
 • „Amplasare stație telefonie mobilă”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Lisa, sat Lisa, amplasament identificat prin CF nr. 100410 , nr. topografic 4465; titular SC RCS & RDS SA
 • „Expoatare agregate minerale și concasare agregate minerale”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Săcele, sector extravilan, amplasament identificat prin CF nr. 105567 Săcele, nr. cad. 105567, CF nr. 108902 Săcele, nr. cad. 108902, CF nr. 113772 Săcele, nr. cad. 113772, CF nr. 115665 Săcele, nr. cad. 115665; titular  SC GIO COM SRL
 • „Construire spații comerciale”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Zărnești, str. Mitropolit Ioan Mețianu, amplasament identificat prin CF nr. 115683 Zărnești, nr. cad. 115683; titular  GREEN CONCEPT CONSTRUCTION
 • „Întocmire studiu de fezabilitate și obținerea autorizației de construire pentru Extindere rețele de canalizare în cartierul Baciu pe str. : str. Canalului, str. Al.I.Cuza, str. Dealului, str. Caraiman, str. Brazilor, str. Vâlcele, str. Horea, str. Crisan, str. Cloșca, str. De Mijloc, str. Cerbului, str. Verii, str. Izvoarelor”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Săcele, cartier Baciu pe str. str. Canalului, str. Al.I.Cuza, str. Dealului, str. Caraiman, str. Brazilor, str. Vâlcele, str. Horea, str. Crișan, str. Cloșca, str. De Mijloc, str. Cerbului, str. Verii, str. Izvoarelor; titular  MUNICIPIUL  SĂCELE
 • „Îmbunătățire nivel tensiune LEA 0,4 kV aferentă PTA 10 Moieciu de Jos, loc. Moieciu de Jos,  județul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Moieciu, sat  Moieciu de Jos; titular  SDEE TRANSILVANIA SUD SA prin SC ENERGY DESIGN & CONSULTING SRL
 • „Construire cămin cazare elevi”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 131;  titular  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
 • „Construire Supermarket și magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclamă pe fațadă și parcare, panou publicitar luminos, împrejmuire perimetrală, branșamente la utilități, organizare șantier”, propus a fi amplasat, în jud. Brașov, com. Rupea, str. Republicii, nr. 268; titular OPTIMAL TECK DOCTOR SRL
 • „Obținere A.C. pentru amplasare utilaje pentru producție așchii strat miez”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Strunga Mieilor, nr. 1; titular SC KRONOSPAN ROMANIA SRL

                  deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

     - „PUZ - Construire locuințe înșiruite”, în jud. Brașov, oraș Zărnești, str. Tudor Vladimirescu,

       amplasament  identificat prin CF nr. 109876 Zărnești, nr. cad. 109876 ; titular BÂRSA RESIDENCE

       SRL

-    „PUZ - Modificare zonă de locuințe individuale/cuplate reparcelare”, în jud. Brașov, oraș

       Ghimbav, str. Lăcrămioarei, nr. 19,21,23,25,27,29 ;  titular S.C. STANITRA INVEST SRL

-    „PUD - Obținere A.C.  pentru construire imobil de locuințe colective, funcțiuni complementare și

        împrejmuire ”, în jud. Brașov, mun. Brașov, Piața Traian, f.n., identificat prin CF nr. 106722 Brașov,

        nr. cad. 106722;  titular ȘIRIAN RADU - TRAIAN

-    „PUZ pentru modificare POT și CUT imobil/teren înscris în CF nr. 106016 Zărnești, nr. cad.

        106016”, în jud. Brașov, oraș Zărnești, str. Râului, nr. 82; titular COLȚEA IOAN

                    deciziei de emitere aviz de mediu pentru:

 •   „Actualizare PUG Budila”, în jud. Brașov, comuna Budila ; titular  COMUNA BUDILA

        deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

 •  „Hoteluri și alte facilități de cazare”, în jud. Brașov, oraș Predeal, str. Mihail Săulescu, nr. 119;  titular BRD GROUP SOCIETE GENERALE SA     
 • „Stație distribuție GPL”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Hărmanului,  nr. 52 ; titular  SC FLAGAS SRL
 •  „Stație distribuție GPL”, în jud. Brașov, oraș Râșnov, str. Câmpului,  nr. 1 ; titular  SC FLAGAS SRL
 • „Secție producție industrială”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Lanurilor, nr. 5; titular  SC RECON SA

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.