Back

ANUNTURI CAT din data de 06.08.2018

ANUNTURI  CAT  din data de 06.08.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

Anunta publicul  interesat asupra:

deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectele:

  • “Infiintare plantatie de afini si constructii aferente - constructiile vor avea caracter provizoriu pe durata existentei plantatiei” propus a se realiza în judetul Brasov, comuna Sinca, sat Persani - titular SC DREIBRUDER CDI SRL;
  • „Extindere retele si bransamente pentru apa-canalizare”, propus a se realiza în jud. Brasov, com. Harman, sat Harman,  str. Decebal, FN – titular SC AVANTAJ CONDOMINIUM SRL;
  • „Construire si dotare cu utilaje, instalatii si echipamente, statie pentru colectarea, conditionare, procesare si comercializare cereale si seminte oleaginoase”, propus a fi realizat in jud. Brasov, intravilanul Comunei Sercaia, str. Campului nr.1, CF nr.101348 - titular DIA-ZAR SRL;
  • „Construire locuinte si sala reuniuni” propus a fi realizat in jud.Brasov, mun. Brasov, str.Institutului, amplasament identificat prin extras CF nr.111575/Brasov, nr.cad. 111575 – titular CAPITANU VASILE, CAPITANU CATALINA, MIHAI SORIN, MIHAI DOINITA;

deciziei de respingere solicitare acord de mediu pentru:

  • „Construire pensiune si anexa” in jud.Brasov, com.Vama Buzaului, sat.Vama Buzaului, zona Urlatoarea, in zona pentru turism si agrement, F.N  - titular MORARU LAURA RODICA;
  • „Construire 2 imobile locuinte”  in jud.Brasov, str. Lanii, F.N. – titular DOROBANT MARIA – MAGDALENA, DOROBANT GHEORGHE;

deciziei de emitere a autorizatiei de mediu pentru:

  • “Colectare deseuri nepericuloase”  în  judetul Brasov, comuna Soars, sat Barcut; - titular              SC FORSAL FRUITS SRL;

deciziei de  adoptare fara aviz de mediu pentru:

–“Amenajament silvic UP1 Augustin” in judetul Brasov, comuna Augustin - titular RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA;

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.