Back

ANUNTURI CAT din data de 09.07.2018

ANUNTURI  CAT  din data de 09.07.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

Anunta publicul  interesat asupra:

deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -„Boxarea spatiului tehnologic ramas liber  din compartimentele 1,3,4, marirea capacitatii de productie de la 1950 capete/serie la 2800 capete serie si construire 2 bazine de stocare dejectii” propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun. Codlea, str. Targului, nr. 1B; - titular SC MANCOR SRL

deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru proiectele:

  •  „1. Instalare linie jupuire în clădire existentă; 2. Construire siloz hrană; 3. Schimbare soluție alimentare cu apă și evacuare ape uzate ferma de nurci, comuna Feldioara, județul Brașov”, propus a fi amplasat in comuna Feldioara, sat Feldioara (extravilan), CF 101925; - titular OYNTZEN ADINA pentru SC A.G. RONECO FARM
  • Exploatare agregate minerale” propus a fi amplasat in com. Prejmer, terasa pr. Tarlung, mal stang; - titular SC SORT-TERRA SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.