Back

ANUNȚURI CAT din data de 09.09.2020 Pentru CAT DIN DATA DE 08.09.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 09.09.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 08.09.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

SC APA CANAL SIBIU –   „Obtinerea autorizatiei de construire – reabilitare retea canalizare si executie SPAU – str. Cetatii-Oltului” -  jud. Brașov, mun. Fagaras, str. Cetatii-Oltului.

RADU FLORIAN SI RADU GEANINA-MIHAELA –   „Schimbare partiala de destinatie din casa in pensiune turistica si finisari compartimentare”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Fundata, sat Fundatica, amplasament identificat prin  CF 100421.

Oprea Gabriela -  „Construire spalatorie auto” in jud. Brasov, com. Prejmer, sat Lunca Calnicului, str. Principala, nr. 79;

SC CHEMARK ROM SRL -  „Construire hala productie” in mun. Codlea, str. Campul Alb, nr. 1, jud. Brașov;

S.C. O & M EDIL S.R.L. -„Amplasare statie de betoane pe platforma existenta”, Codlea, strada Depozitelor, nr. 11.

PRIMAR TAUS SORIN pentru COMUNA FELDIOARA„Obținere A.C. pentru Modernizare strada Bârsei, comuna Feldioara, județul Brașov”, în județul Brașov, comuna Feldioara, identificat prin CF nr. 101579 Feldioara, nr. cad. 101579;

SDEE TRANSILVANIA SUD SA„DESCENTRALIZAREA REȚELEI DE MEDIE TENSIUNE (PT 4 CFR ÎN GESTIUNEA CONSUMATORULUI) ȘI MODERRNIZARE ȘI SECURIZARE BRANȘAMENTE ȘI RED 0,4 KV PE STR. GĂRII - DUMBRĂVIȚA”, în județul Brașov, comuna Dumbrăvița, strada Gării;

COMUNA BECLEAN prin inspector Urbanism ȘERBAN IOAN GHEORGHE - „Extindere rețea de apă și canalizare la teren de fotbal sat Hurez, comuna Beclean, județul Brașov”, în județul Brașov, comuna Beclean, satul Hurez, intravilan, domeniu public al comunei Beclean, strada DS 91 și drum de exploatare DE 3987/44;

S. C. ERTEX INTERNATIONAL S. R. L. –  pentru proiectul “Extindere conducta si bransament apa” - propus a fi implementat in judetul Brasov, municipiul Codlea, str. Vulcanului nr. 30.

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

SC ZARAZA LAND INTL SRL -  PUZ – Zona de spatii de depozitare/logistica, productie, comert si servicii, birouri, propus a fi implementat în județul Brașov, oras Ghimbav, str. Sanzienei, FN, CF 101881, CF 101608 – intavilan conform HCL nr. 25/27.10.2008 si CF 105590 - extravilan

JOSU VASILE - GABRIEL pentru SC REZIDENCE 4 YOU SRL -  „ELABORARE P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE, CUPLATE ȘI ÎNȘIRUITE”, în județul Brașov, comuna Sânpetru, F.S., F.N., în extravilan, identificat prin CF nr. 107687 Sânpetru, nr. cad. 107687, CF nr. 112878 Sânpetru, nr. top. 3394/17/4, CF nr. 108135 Sânpetru, nr. cad. 108135;

PAUL STROI reprezentant al S.C. AMIGO & INTERCOST S.R.L. -  „ÎNTOCMIRE P.U.Z. Construire hale, spațiu comercial și sediu de firmă”, propus a se implementa în județul Brașov, comuna Cristian, DN 73, F.N., identificat prin CF nr. 104901 Cristian, nr. cad. 104901 - teren, nr. cad. 104901- construcție.

deciziei de  emitere a acordului de  mediu pentru proiectul:

SC EXPRESSKAR SRL prin MANTEA COSTEL - acord de mediu, analiza detaliată a RIM și SEICA-„OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU IAZ PISCICOL CU VALORIFICAREA PIETRIȘULUI ȘI A NISIPULUI ȘI AMPLASARE STAȚIE MOBILĂ SORTARE SPĂLARE AGREGATE MINERALE”, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Codlea, extravilanul localității, identificat prin CF nr. 100758 Codlea, nr. cad. 100758;

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.