Back

ANUNȚURI CAT din data de 09.10.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 09.10.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 07.10.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

PALTANEA LUCIAN HORATIU pentru STAN ION GABRIEL -  „Construire locuinta, imprejmuire si bransamente utilitati”, in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Morarului, amplasament identificat prin CF nr. 140449, nr. cad. 140449.

SC PALEDRIS SRL –   „ Obtinere AC pentru : constructie  hala IASC (incubator afaceri sectorial constructii), regim de inaltime P+2”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Brasov, str. Livezilor, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 151358 cad.151358, CF nr. 151357 cad.151357, conform certificatului de urbanism nr. 2402 din 06.09.2018, eliberat de Primăria Municipiului Brasov, proiect propus spre finantare din fonduri POR 2014-2020, axa prioritara –imbunatatirea competivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, prioritatea de investitii 2.1 – promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operatiunea B – incubatoare de afaceri.

 S.C. F.C. GRUP LOGISTIC S.R.L., - „Obtinere A.D. pentru pentru desfiintare constructii industriale si edilitare”, si „ Obtinere A.D. pentru desfiintare constructie administrativa si social culturala” in Brasov, strada Automotoarelor, nr. FN, sau identificat prin CF 112262 cad. 112262, 112262-C1, CF 101790 cad. 101790, 101790-C1, CF 112269 cad.112269, 112269-C1, CF 101929 cad. 101929, 101929-C1, respectiv CF 101811 cad. 101811-C1;

SC SUT ICIM SA - „Exploatare agregate minerale: pietrisuri si nisipuri”, propus a fi realizat in com. Vulcan, sat Vulcan, sector extravilan, FN, CF. Nr. 101468, 100785, 101256, 101430, 103396, 103790, 100347, 103401, 103455, 103398, 103403, 103405 si 103586, jud. Brașov;

SC MONIDA SRL- „Bucatarie si restaurant cu specific piscicol”, in jud. Brasov, com. Lisa, sat Lisa, FN, amplasament identificat prin CF nr. 100947, nr. cad. 100947.

SC AATEQ SRL -  „Amplasarea containerelor metalice cu caracter provizoriu cu destinație spațiu administrativ vestiare și grupruri sanitare, amenajare parcare, construire șopron” și „Extindere la halele de producție existente – corp independent nr. 5, Construire șoproane pentru depozitare, platforma betonată și organizare de șantier” propus a fi amplasat în jud. Brașov, comuna Cristian, cod poștal 507055, str. Șoseaua Cristianului, nr. 63 B

SC VECTRA INTERNAȚIONAL SRL -  „Construire hala depozitare, corp social-administrativ, mezanin depozitare, anexe tehnice și cabina poartă”, propus a fi amplasat în județul Brașov, Municipiul Codlea, str. Vulcanului, nr. FN, identificat prin C.F. nr. 108200, Codlea, nr. cad. 108200

TIMARU ELENA (SC HAPPY EYES SRL) -  „Construire locuințe colective împrejmuire și organizare de șantier” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Mun. Brașov, str. Nucului, nr. F.N., identificat prin C.F. 137893 cad. 137893

RAȚ NICOLAE (JEBELEANU INVEST SRL) - „Construire locuințe colective și organizare șantier”, propus a se realiza în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Nicolae Labiș, nr. F.N., identificat prin C.F. 113570 cad 113570, C.F. 135328 cad 135328, C.F. 135566 cad 135566, C.F. 113559 cad 113559, C.F. 113573 cad 113573, C.F. 113561 cad 113561

SC PUROLITE SRL -  „OBȚINERE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU PROIECTUL OPTIMIZARE FLUX DE MATERII PRIME PRIN INSTALAREA A DOUĂ VASE DE STOCARE DE MATERII PRIME LICHIDE”  propus a fi amplasat in  jud. Brasov, oraș Victoria, str. Aleea Uzinei, nr. 11;

SC SERVICIUL PUBLIC RUPEA  SRL, acord  de  mediu, etapa de încadrare  „DESCHIDERE PUNCT DE COLECTARE ȘI SELECTARE A DEȘEURILOR RECICLABILE ÎN CLĂDIRI EXISTENTE”, propus a fi amplasat în județul Brașov, oraș Rupea, str. Republicii, nr. 240B, CF nr. 100326 Rupea;

 

  deciziei de revizuire a etapei de încadrare pentru proiectele :

SC RALUX INSEO SRL – revizuire decizie de incadrare nr.  513/16.10.2017 emisa de APM BRASOV pentru proiectul “„Intocmire studiu de fezabilitate construire ferma avicola prin accesare de fonduri europene” – jud.  Brasov, mun. Codlea,DE 628/34, amplasament identificat prin CF 106682 Codlea, nr. cad. 106682 .

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

COJOCARU LUCIAN - Elaborare documentatie PUZ – Construire locuințe, dotari complementare, parcelare, extindere utilitati” propus a fi implementat în județul Brașov, comuna Harman, extravilan, identificat prin CF nr.110280 Harman nr. cad. 110280;

 

Deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru:

SC JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA SRL - definitivare proiect și luarea deciziei de emitere a autorizatiei integrate de mediu pentru activitățile conform Legii nr. 278/2013, cap. II, anexa 1:

Punctul 6. Alte activităţi:

art. 6.7. Tratarea suprafeţelor materialelor, a obiectelor sau a produselor utilizand solvenţi organici, în special pentru apretare, imprimare, acoperire, degresare, impermeabilizare, glazurare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent organic mai mare de 150 kg pe oră sau mai mare de 200 de tone pe an

Punctul 4. Producerea compusilor chimici organici:

art. 4.1.h. materiale plastice (polimeri, sintetice, fibre pe baza de celuloza) desfășurate in Loc. Ghimbav, str. DE 301 km 0+200, jud. Brașov

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.