Back

ANUNȚURI CAT din data de 10.06.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 10.06.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 05.06.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

CRIZBĂȘAN EMANOIL DORIN - „Amenajare piscicolă prin extragere de agregate minerale, DE 1292-extravilan comuna Hălchiu”, propus a fi amplasat în județul Brașov, Comuna Hălchiu, DE 1292-extravilan, CF nr. 104514, conform Certificatului de Urbanism nr. 04 din 14.01.2020, eliberat de Primăria comunei Hălchiu, cesionat către societatea DORIPESCO PROD SRL  conform Contractului de cesiune semnat intre CRIZBASAN EMANOIL DORIN si CRIZBASAN SIMONA, in calitate de cedenti si societatea DORIPESCO PROD SRL in calitate de cesionara, autentificat sub nr. 54/22.01.2020 de BIN BUZEA VALERIA-DOINA;

CEETRUS ROMANIA SRL  - „Construire imobil birouri si amenajare parcare”, in Brasov, strada Turnului, nr. 5;

ORAS RASNOV-   „Canalizare apa pluviala si sistematizare Cartier ISR”, in jud. Brasov, oras Rasnov, str. Cartier ISR.

MANOLEA OLGUTA –   „ Lucrari de construire – imobil de birouri si locuinta de serviciu, mic comert, depozitare si imprejmuire”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  comuna Sanpetru, str. Livezii, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 107607 , cad. 107607.

SC ROMPACT MC SRL -    „ Obtinere AD pentru desfiintare cladire hala si anexa sociala”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  mun. Brasov, str. Poienelor, nr. 5, amplasament identificat prin CF 109290 cad. 6193 top 7287/1/2, 7290/4/1, cad. 6193-C1 top 7287/1/2, 7290/4/1, cad. 6193-C2 top 7287/1/2, 7290/4/1.

S. C. CEETRUS ROMANIA S. R. L.  „Construire restaurant Mc Donald s, amplasare semnalistica pe fatada si in incinta, loc de joaca, terasa, spatii verzi, organizare de santier” - propus a se implementa in municipiul Brasov, str. Turnului nr. 5.

DYNAVIT IMPEX SRL -  „Obținere A.C. pentru : Construire depozit cu anexă tehnică, împrejmuire, organizare de șantier, totem” propus a fi amplasat în județul  Brașov, municipiul Brașov, strada Zizinului, nr. 119, identificat prin CF nr. 159785 Brașov, nr. cad. 159785;

SC KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ prin Stroie Andrei Daniel - „Obținere A.C. pentru extindere rețele apă canal, branșament apă, racord canalizare și racord canalizare pluvială” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Mun. Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 90 E.

COMPANIA APA BRAȘOV - „Reabilitare stații de pompare apă uzată SP8, SP11 și SP12, aferente sistemului de canalizare din Prejmer și Lunca Calnicului” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Comuna Prejmer, satul Prejmer și Lunca Calnicului, identificat prin C.F. nr. 106768 a loc. Lunca Calnicului cu nr. cad. 106768, C.F. nr. 105048 a loc. Prejmer cu nr. cad. 105048, C.F. nr. 104628 a loc. Prejmer cu nr. cad. 104628.

 

deciziei de menținere a acordului de mediu pentru :

SC ESSER SG 2010 SRL–  „CONSTRUIRE IMOBIL ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE P+2E+M SI ORGANIZARE DE SANTIER” – mun. Brasov, str. Nicoale Labis, nr. fn, pentru care s-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 463 din 25.09.2018;

SC GOLD TOWERS SRL –  „ OBTINERE AC PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, IMPREJMUIRE, SISTEMATIZARE VERTICALA, ORGANIZARE DE SANTIER” – mun. Brasov, str. Nicoale Labis, nr. Fn, CF 122571, cad. 122571.

deciziei de  respingere a solicitarii de obtinere a  acordului de mediu pentru:

 SC SALCO SRL - „Achizitie si montare instalatie mobila de sortare deseuri” propus a fi amplasat in judetul Brasov, municipiul Fagaras, strada Hurezului, nr. 7, Parc Industrial,  conform Legii 292/2018, art. 43, alin. (1);

SC CLAUBI TRANSPORT SRL-  „Intrare in legalitate constructii cu destinatie anexa tehnica si administrtiva, depozite magazii, statie betoane, imprejmuire, platforme betonate, bazin decantare, bazin apa, cladire tehnologica cu rampa, cabina paza”, în jud. Brasov, mun. Sacele, str. Rampei, nr. 34A,  conform Legii 292/2018, art. 43, alin. (1);

 

decizie de  continuare a  procedurii cu efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata si fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul:

POPESCU EMIL  - acord de mediu, etapa de incadrare - „Obtinerea AC pentru  Construire ansamblu de locuinte si dotari”, propus a fi realizat în jud. Brașov, loc. Brasov, str.  Cetinii, nr. 29, amplasament identificat prin CF 145949, cad. 145949 si   „Obtinerea AC pentru  Construire ansamblu de locuinte colective”, propus a fi realizat în jud. Brașov, loc. Brasov, str.  Cetinii, nr. 29, amplasament identificat prin CF 147460, cad. 147460.

 

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

BOROSAC ADRIAN “Elaborare P.U.Z. - Construire structură turistică şi locuinţe” in Sanpetru;

MS MASINI PENTRU FABRICA DE MOBILE SRL - aviz de mediu, etapa de încadrare-„Elaborare PUZ – Construire hale industriale (productie si depozitare) sedii firma, si anexe tehnice” in judetul Brașov, com.Cristian, str.DE50, amplasament identificat prin extras CF nr.104877, nr.104878, nr.104879, nr.104880.

S.C.TUMBA S.R.L.-Infiintare tabara de corturi – Elaborare PUZ, in comuna Vulcan sat Vulcan extravilan DE 4898 jud.Brasov.

LUCAN CRISTINEL  -  „ INTOCMIRE PUZ CONSTRUIRE MAGAZIN PENNY MARKET SI MAGAZIN CU PRODUSE DIN CARNE SI BRANZAETURI, DRUMURI ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISTEMATIZARE VERTICALA, PANOURI FIRMA SI PUBLICITATE, SIGNALISTICA, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER”, in jud. Brasov, com. Prejmer, satul Prejmer, Nr. FN;

 

decizie de  respingere a solicitarii de obtinere a  autorizatiei de mediu pentru :

SC TRANS PUSCARIU SRL - Taierea si rindeluirea lemnului, in com. Sinca Noua, sat Paltin, DN 73A, jud. Brasov,  in conformitate cu prevederile legislative stipulate de art. 15, alin (2), litera b) si alin. (3) a OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

SC DIA ZAR SRL -Cresterea bovinelor, in jud. Brasov, com. Sercaia, sat Sercaia, expoatatie agrícola,  in conformitate cu prevederile legislative stipulate de art. 15, alin (2), litera b) si alin. (3) a OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.