Back

ANUNȚURI CAT din data de 10.12.019

ANUNȚURI  CAT  din data de 10.12.019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

S.C. VIHANNA CAR SRL -  „Amenajare si schimbare de destinatie spatiu existent in spalatorie auto”, in jud. Brasov, mun. Brasov, str.Carpatilor, nr. 60,

SC  MAURER  IMOBILIARE  prin  SC  LUC  INSTAL  2000  SRL „Obtinere AC pentru extindere retea apa-canal si bransamente apa-canal”- in Brasov, strada Ioan Popasu, nr. 2;

S.C. COS 2000 CONSULTING S.R.L.-  Construire Hala – Comuna Cristrian, Str. Brasovului nr. 7

POP ION SORIN si POP MONA  -  „ Obtinerea autorizatiei de construire extindere retele apa –canal, bransament apa,  racord canal”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Sacele, str. Campului, nr. FN, amplasament identificat  prin extras CF nr.  114755 Sacele, nr. cad. 114755.

  1. C GREEN HARD RECYCLING SRL-     „Montare utilaj EMAK (masini de zdrobit si separat cabluri 500 kg/h) ”- în jud. Brașov, com. Tarlungeni, satul Tarlungeni, str. Zizinului, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 101363- Tarlungeni, nr. Top 3159/1.

PEPINE BENONE – reprez SC PINORIA COM SRL - „Construire locuinte de serviciu”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun.Codlea, str.Industriilor, nr.10.

TUDORACHE GEORGIANA – reprez. SC LIDL ROMANIA SCS - „Desfiintare constructie existenta. Construire centru comercial, amenajari exterioare. Organizare de santier”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun.Codlea, str.Lunga, nr.32.

JUDETUL BRASOV prin CONSILIUL JUDETEAN BRASOV - „Reabilitare si modernizare poduri pe DJ  112A, Harman – Bod – Halchiu – Codlea – Vulcan, KM 7+395, KM 9+228, KM 28+200”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Codlea, com.Vulcan, Bod, DJ 112A, km 7+395, km 9+228, km 28+200.

deciziei de respingere a solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru proiectele:

SC MULTIPLAST SRL-  „Schimbare de destinatie din hala depozit en-gross in centru de colectare/reciclare deseuri mase plastice si productie mase plastice – continuarea procedurii incepute cu certificatul de urbanism nr.203/27.04.2017”, jud. Brasov, mun. Sacele, Str. Timis, nr.82A, conform art. 15 alin. (2) şi <LLNK 12005   195182 3;2  15 54>(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   256 10 201   0 18>Legea nr. 256/2006, cu modificările şi completările ulterioare

SC FRYLAPTE SRL -  „Intrare in legalitate: Grajd si anexa, schimbare de destinatie si modernizare din fanar in grajd, schimbare de destinatie din grajd in depozit de furaje, anexa tehnica, sala de muls si birouri”, jud. Brasov, comuna Beclean, sat Hurez, conform art. 15 alin. (2) şi <LLNK 12005   195182 3;2  15 54>(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   256 10 201   0 18>Legea nr. 256/2006, cu modificările şi completările ulterioare

deciziei de respingere a solicitarii de  revizuire a  autorizatiei  integrate de mediu pentru :

 SC ROMANIAN PIGS SRL -  pentru activitatile desfasurate de societate la punctul de lucru din jud Brasov, loc. Sercaia, str. Vadului F.N., care intra sub incidenta Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1, punctul 6.6. Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor cu capacitate peste:

               b) 2000 de locuri pentru porci de productie (cu o greutate ce depaseste 30 kg);

               c) 750 de locuri pentru scroafe;

 conform art. 15 alin. (2) şi <LLNK 12005   195182 3;2  15 54>(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12006   256 10 201   0 18>Legea nr. 256/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Deciziei etapei de incadare -  adoptare fără aviz de mediu pentru planurile:

ȚÎNȚ ȘTEFAN și ȚÎNȚ EMILIA -  „Întocmire P.U.Z.- Construire ansamblu de locuințe”, propus a fi implementat în județul Brașov, orașul Râșnov, zona DN 73, F.N.,  identificat  prin  CF nr. 112219 Râșnov, nr. cad. 112219;

MUNICIPIUL SĂCELE reprezentat prin Primar Ing. VIRGIL POPA -  „Întocmire Plan Urbanistic Zonal - Gârciniul Mic”, propus a fi implementat în județul Brașov, municipiul Săcele, zona strada Gârcinului;

UNGUREANU DUMITRU- -„Intocmire PUZ-Construire locuinta” in Rasnov, strada Alecu Russo, nr. 35.

SC BOGDAN INVEST SRL –  „Demolare constructie existenta, intocmire PUZ (plan urbanistic zonal), cu mentinerea avizelor obtinute in baza cu nr. 1187/08.06.2017”, in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Carierei, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 135686 cad. 135686-C1

 

„De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.