Back

ANUNȚURI CAT din data de 11.05.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 11.05.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  •  
  •  

-             „ Construire 2 imobile, locuințe colective”, propus a fi realizat în jud. Brașov, orașul

   Râșnov, str. Brașovului, nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 113219 Râșnov, nr. cad. 

   113219, titular SC BLAJAN INVEST SRL;

-             „Obținere AC pentru : Amenajare scuar troiță str. Octavian Goga, loc. Feldioara,

    județul Brașov”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Feldioara, sat Feldioara, str.

    Octavian Goga, nr. FN,  amplasament identificat prin CF nr. 102861, nr. top. 102862, titular

    COMUNA FELDIOARA;

-             „ Demolare parțială a clădirii C25 - secție tragere butoi Sc = 923 mp”, „Demolare  clădiri: C33 -

    Săli germinare galant, C34 - casa pompe pentru recipienți apă”,  „Demolare clădiri: C9 - atelier

    de întreținere, C22 - garaj auto apă”, propuse a fi realizate  în mun. Brașov, Calea București, nr.

    251, jud. Brașov, SC URSUS BREWERIES SA BUCUREȘTI - SUCURSALA BRAȘOV;

-              „Construire rigolă betonată”, în comuna Beclean, sat Calbor, strada Pasat, nr. 1, titular COMUNA

    BECLEAN;

-             „Obținere A.C. pentru deviere conducta publică de canalizare de pe str. Lebedei pe str. 

    Graurului  propus a fi amplasat în jud. Brașov, Mun. Brașov, str. Lebedei - str. Graurului, titular

    Municipiul Brașov pentru Operator Compania Apa Brașov;

-             „Extindere parcare și extindere cabină poartă , propus a fi amplasat în jud. Brașov,  com. Hălchiu

                    DN13 km 10+800 FN identificat prin CF 102291 Hălchiu, nr. cad 102291, titular SC FABRICA DE

                    LAPTE BRAȘOV SA;

-             „Obținere  AC pentru 1. Construire hală depozitare produse perisabile și zonă

     tehnologică  ( MCC ); 2. Extindere bazin de retenție ape pluviale existent , propus a fi

                    amplasat în jud. Brașov, com. Hălchiu DN13 km 10+800 FN identificat prin CF nr. 102291 Hălchiu,

                    nr. cad 102291, titular SC FABRICA DE LAPTE BRAȘOV SA.

   “decizia etapei de încadrare - revizuire a acordului de mediu pentru:

-           Modernizare și reabilitare DJ 109,  Beclean  - Luța - Ludișor, km 0+000 - 8+000”, pentru care a fost obținută Decizia Etapei de Încadrare nr. 144 din 04.09.2019, în  jud. Brașov, comuna Beclean, Voila, DJ 109, km 0+000 - 8+000, titular Consiliul Județean Brașov.

deciziei de respingere a acordului de mediu pentru:

-          „Construire pensiune” - în jud. Brașov, orașul Zărnești, zona Sub Bortila, amplasament identificat prin extras CF nr. 113827 Zărnești, nr. cad.  113827,  în baza  OUG nr. 195/2005, art. 15, alin. 2 și 3, titular SC EURO - COM CONSTRUCT SRL;

-          „Extindere rețea de apă potabila la ansamblu de locuințe individuale” - în jud. Brașov, mun.

 Săcele, str. Terra, Marte, în baza OUG nr.195/2005, art.15, alin. 2 și 3, titular BARTHA IOAN, BARTHA CLARA, BARTHA ELENA, GATA GIULIA, GITA GRATIANA, GOIDEA EVA, GOIDEA EMIL si ALEXANDROAEI PETER MATYAS.

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-           „PUD - CONSTRUIRE CAPELĂ  GRECO - CATOLICĂ CU ANEXĂ ADMINISTRATIVĂ,

  PARCAJE, ZONĂ DE AGREMENT ( PARC ), REALIZARE DRUM DE ACCES” - JUD.

   BRAȘOV, LOC. POIANA BRAȘOV, STR. PASTORULUI, FN, CF. 149874, NR. CAD. 149874,

   titular SAMOILĂ OCTAVIAN;

-            „ PUZ -  Construire  case de vacanță, zonă turistică și de agrement”, propus a se implementa

   în județul Brașov, orașul Râșnov, zona Pănicel, F.N., identificat prin CF nr. 104779 Râșnov, nr. cad.

   104779 și CF nr. 104780 Râșnov, nr. cad. 104780, titular SC SMART PRICE SRL;

-            DTAC  AMPLASARE  CONSTRUCȚIE PROVIZORIE ( CORT ) ȘI ÎMPREJMUIRE ȘI

  APROBARE PUD AMPLASARE CONSTRUCȚIE PROVIZORIE ( CORT ) ȘI

  ÎMPREJMUIRE ( fără DTAC AMPLASARE CONSTRUCȚIE PROVIZORIE ( CORT ) ȘI

  ÎMPREJMUIRE în această etapă ), propus a se implementa în județul Brașov, orașul Zărnești, zona

  Tohanul Vechi, identificat prin CF nr. 114118 Zărnești, nr. cad. 114118, titular VOLOC FLORIN în 

   calitate de reprezentant al SC LOR GENT COM SRL;

-             “Întocmire  PUZ - Realizarea unei  ferme de animale în scop turistic. Agroturism și amenajări

                     pentru agrement” ,  propus a se implementa în orașul Râșnov, zona Trei Brazi FN,

                     amplasament identificat prin CF 108581 Râșnov și CF 106974 Râșnov, titular S.C. AGREMENT 

                     CONCEPT S.A;

-            “P.U.D. - Construire hale industriale, firme pe fațadă, împrejmuire. Finalizare PUD început în

   baza C.U. nr. 3485/23.11.2016”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Durău,

                     amplasament identificat prin extrasele CF nr.148185, CF nr.148186, CF nr.148187 Brașov, titular

                     SC MEDMEDIA SRL.

deciziei de  continuare a procedurii cu întocmirea Raportului de mediu si a Studiului de evaluare  adecvată  pentru: 

-           „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată a comunei Șinca,  județul Brașov, UP I Comuna Șinca”,  în județul Brașov, titular RPLP OS PĂDURILE ȘINCII;

 -  „Amenajamentul fondului forestier proprietate privata a Composesoratului de Pădure și de 

      Pășune Racos - UP II Racoș” în județul Brașov, titular COMPOSESORATUL DE PĂDURE ȘI

      PĂȘUNE RACOȘ;

deciziei de respingere a avizului de mediu pentru:

-           „Construire locuințe colective cu parter comercial și birouri” - în jud. Brașov, mun. Brasov, str.  Nicopole, nr.4, în baza  HG nr. 1.076 din 8 iulie 2004, art. 37, titular SC  GAZPROIECT SA.

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.