Back

ANUNTURI CAT din data de 11.06.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 11.06.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare  pentru:

SC RCS &RDS SA „Realizarea magistralei nationale interurbane subterane „INTERCITY” din Brasov, tronsonul mun.Brasov-Mures”, in jud.Brasov, or.Rupea, com.Apata, Halchiu, Feldioara, Maierus, Bunesti, Ungra, Hoghiz, Jibert, intravilan si extravilan; 

S.G.R. BERRY SRL –„Infiintare unitate de productie capsuni in spatii protejate”,  finantat prin PNDR 2014-2020, submasura 4.1 a- ”Investitii in exploatatii pomicole (realizare lucrari de constructii cu caracter provizoriu: construire sera, anexa conditionare, imprejmuire si instalatii conexe; Durata de valabilitate a constructiilor: 5 ani)”,  in jud. Brasov, loc.Vulcan, com.Vulcan, nr.f.n., sector extravilan

MUNICIPIUL SACELE prin Primar ing. Popa Virgil „Obtinerea autorizatiei de construire pentru reabilitare si modernizare strazi, alei, platforme, trotuare din cartierul ANL- Bunloc, respectiv strazile Stejarului, Frasinului, Gorunului, Fagului, Molidului”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun.Sacele, strada Stejarului, Frasinului, Gorunului, Fagului, Molidului.

SCHAEFFLER ROMANIA SRL – Montare masina de spalat in hala existenta in com. Cristian, Aleea Schaeffler , nr. 3;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  revizuirea autorizatiei  de mediu  pentru:

S.C. STOP UNU  SRL- „Comert cu amanuntul al combustibililor pentru autovehicule”, desfasurata la punctul de lucru din jud.Brasov, mun. Brasov, str. 13 Decembrie, nr. 94

MIRSAND SRL-Productie armament in Fagaras, sos.Combinatului (extravilan) nr. 1;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de continuarea procedurii de revizuire autorizatiei integrate de mediu cu raport CAT si organizare dezbatere publica  pentru:

SCHAEFFLER ROMANIA SRL –etapa de analiza detaliata - pentru activitatea de “Topirea, inclusiv alierea de metale neferoase, inclusiv de produse recuperate si exploatarea de turnatorii de metale neferoase cu o capacitate de turnare de peste 4 tone pe zi pentru plumb si cadmiu sau 20 tone pe zi pentru toate celelalte metale “, in com. Cristian, Aleea Schaeffler , nr. 3; 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  adoptare fara aviz de mediu  pentru:

PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI – PUZ -„CAI DE ACCES, ZONA INDUSTRIALA SI ZONA DE LOCUINTE” propus a se realiza in com. Tarlungeni, sat Tarlungeni, str. Izvorului, Harmanului, Salcamilor, Nucului;

SC EXPRESSKAR SRL prin MANEA COSTEL- planul PUZ „Amenajare iaz piscicol cu valorificarea nisipului si a pietrisului, amplasare statie mobila de spalare – sortare agregate minerale in extravilan”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun.Codlea, amplasament identificat prin extras CF  nr.100758- Codlea, nr.cad. 100758, extravilan;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:

ORASUL RASNOV -„Canalizare apa pluviala – soseaua Bran, oras Rasnov”-propus a se realiza in jud. Brasov, oras Rasnov, soseaua Bran, in baza art. 15, alin. (2), lit. b) si alin. (3) din OUG nr. 195/2005 privind protectie mediului cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.