Back

ANUNTURI CAT din data de 12.03.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 12.03.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

 

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare   pentru:

VLAD SANDRA MAIHAELA I.I.Infiintare activitate intretinere si reparare autovehicule, com. Mandra, sat Toderita, nr. 143E prin FONDURI PNDR;

SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRLConstruire hala de productie, depozitare si birouri – PMG, Ghimbav;

SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL pentru RADULESCU MARIA ROXANA -  „Construire infrastructura utilitati – retea de canalizare (pluviale si menajere), retea de apa cu put forat, retea de hidranti, camera pentru pompa, rezervor suprateran, retea pentru gaze si retea electrica si drum acces” propus a fi realizat in jud. Brasov, or.Ghimbav, F.N.

SC IMT IMOBILIARE MANAGEMENT TRANSILVANIA SRL prin SC AQUA SRL - „Modificare traseu conducta evacuare ape uzate menajere” propus a fi realizat in jud. Brasov, mun.Codlea, str.Vulcanului, nr.15.

MUNICIPIUL FAGARAS-Inchidere rampa deseuri in municipiul Fagaras”, propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Fagaras, extravilanul localitatii, DJ 104D;

S.C. EMTECH S.R.L. - „Construire hala productie nr.2, piese mecanice”, in  jud. Brasov, mun. Codlea, str. Mestesugarilor, nr. 5;

SFDEE ELECTRICA TRANSILVANIA SUD-SDEE BRASOV- „Imbunatatire nivel de tensiune si modernizare LEA JET Parau ” propus a fi realizat in jud. Brasov, comuna Parau, satul Parau

S.D.E.E. - TRANSILVANIA SUD S.A.-SDEE BRASOV prin CELIN SRL-„Descentralizare LEA MT, Reconductorare LEA JT, Modernizare bransamente localitatea Jibert, jud. Brasov ”, propus a fi realizat in jud. Brasov, comuna Jibert, satul Jibert, sector intravilan     

SDEE BRASOV prin CELIN SRL -„ INT  si modernizare  LEA 0,4 KV – zona Alecu Russo + str. Crizantemelor   (cartier 2), zona str. Alecu Rosso + str. Postavarului (cartier1), orasul Rasnov, jud. Brasov ”, propus a fi realizat in jud. Brasov,  orasul Rasnov, str. zona Alecu Rosso, cartier nr. 1 si cartier nr. 2, nr. f.n.;

POPA CORNELIUS reprezentant al SC DOROBEIUL SRL pentru COMUNA CRISTIAN - „P.T. si executie retea de apa si canalizare menajera, str. Preot Virgil Pop – Nisipului, FN”

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  revizuire a autorizatiei de mediu   pentru:

GAS ENERGY  ECOTHERM SA - Reducere putere instalata de la 20 Mw/h  la 13,164 MW/h  – Producere energie electrica  in  Centrala termica in cogenerare de inalta eficienta cu realizarea sistemului de transport distributie a energiei electrice si termice in Municipiul Fagaras  str. Negoiu, nr. 128.

Anunta publicul  interesat asupra continuarii procedurii cu etapa solutiilor alternative  pentru:

RPLP SĂCELE RA –Reabilitare și modernizare obiectiv turistic cascada și canionul Tamina” propus a fi realizat în jud. Brașov, Predeal, UP III Piatra Mare, u.a. 92A, 100 B, 101A, Tarla 38, parcela 568, 569;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   adoptare fara aviz de mediu  pentru:

 SC A.A.A.A. PARTNERS INVEST SRLPUZ Zona comert si servicii – benzinarie si actualizarea avizelor obtinute in baza C.U. nr. 152/09.05.2016, Rasnov, DN 73;

SC VINGA SRL-  PUD-Extinderea capacitatii de cazare si a serviciilor, propus a fi realizat in judetul Brasov, mun. Brasov, strada Valea Lunga, numarul 3;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere  a avizului  de mediu   pentru:

AGENTIA METROPOLITANA BRASOV Strategia Integrata de Dezvoltare Durabila Urbana a Zonei Mitropolitana Brasov;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  revizuire a etapei de incadrare  pentru:

COMUNA BODConstruire, extindere, reabilitare si modernizare retea de canalizare in comuna Bod, Colonia Bod;

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.