Back

ANUNȚURI CAT din data de 13.05.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 13.05.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

 •  
 • „Dezafectare instalație linie de cromare”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Codlea, str. Rampei, nr. 1; titular SC METALSIL PROD SRL
 • „Amplasare stație de sortare, spălare agregate minerale”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Codlea, DE 1319/1 extravilan ; titular  SC O & M EDIL SRL
 • „Construire instalație de apă demineralizată”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11; titular  SC PUROLITE SA
 • „Realizare spațiu multifuncțional de recreere și sport - realizare alei pietonale, trotuare, piste pentru biciclete și amenajare spații verzi”, propus a fi amplasate în jud. Brașov, mun. Brașov, cartier Valea Cetății - Zona la Iepure, amplasament identificat prin CF nr. 123045 Brașov, nr. cad. 123045; titular  MUNICIPIUL  BRAȘOV prin DIRECȚIA D.R.E.C.E.
 • „Execuție rețea distribuție apă cu branșamente și rețea canalizare menajeră cu racorduri”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Cristian, str. Piatra Craiului, domeniu public; titular  COMUNA CRISTIAN
 • „Obținere A.C. pentru construire hală + birouri, împrejmuire teren și organizare șantier”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, Bulevardul Griviței, nr. 1W;  titular  SC LEITZ ROMANIA SRL
 • „Descenrașizare LEA mt, reconductoare LEA j.t., modernizare branșamente localitatea Dăișoara, Județul Brașov”, propus a fi amplasat, în jud. Brașov, com. Ungra, sat Dăișoara; titular S.D.E.E. TRANSILVANIA SUD S.A.
 • „Modernizare străzi comuna Cața”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Cața, satele : Cața, Paloș, Bela, Drăgușeni, Ionești; titular UAT COMUNA CAȚA
 • „Înființare sistem de canlizare în comuna Cața, județul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Cața, satele : Cața, Paloș, Bela, Drăgușeni, Ionești; titular COMUNA CAȚA
 • „Obținere A.C. pentru alimentare cu apă din surse de suprafață a Grădinii Zoologice Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Brazilor, nr. 1;  titular  GRĂDINA ZOOLOGIGĂ BRAȘOV
 • „Modernizarea Parcului Regina Maria, parte a proiectului intergrat cu titlul Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural- educative și recreative în Municipiul Făgăraș finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AP13, Pi 9B, os 13.1 – Imbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din Romania obiectiv investiții”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Făgăraș, parc Regina Maria;  titular  MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

deciziei etapei de încadrare – efectuarea evaluării impactului  asupra mediului și evaluarea impactului asupra corpurilor de apă fără evaluarea adecvată pentru proiectul:

 • „Construire stație de epurare ape uzate industriale”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, orașul Victoria, Aleea Uzinei, nr. 11; titular  SC PUROLITE SA

                  deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

     - „PUZ - Construire spațiu comercial și multifuncțional ( birouri, cabinete )”, în jud. Brașov, com.

       Hărman, str. Preot Greceanu, nr. 31 ; titular DURAN ALEXANDRU GEORGE

-    „PUZ - Construire fermă îngrășare și abatorizare tărași”, în jud. Brașov, mun. Codlea, extravilan,

       DCI 523 ;  titular SC PARITER SRL

       „PUZ - Construire fermă vaci de carne cu punct de sacrificare”, în jud. Brașov, mun. Codlea,

       extravilan, DE 2042 ;  titular SC ANGUS RED CODLEA SRL

-    „Modificare PUZ - Construire locuințe individuale și colective P+2E+M ”, în jud. Brașov, com.

        Sânpetru, str. Venus, amplsament identificat prin CF nr. 112089, 112088, 112087, 112084

        Sânpetru, nr. cad. 112089, nr. cad. 112088, nr. cad. 112087, nr. cad. 112085, nr. cad. 112084; titular

        ROCCA VILLAGE RESIDENCE SRL

 •  „Modificare PUZ-Construire locuințe individuale, colective P+2E+M și dotări complementare”,  

   în jud. Brașov, com. Sânpetru, str. Neptun, nr. 12; titular SC BELLAGIO RESIDENCE SRL

 

-    „Întocmire PUZ pentru modificare zona de locuințe individuale/cuplate - în zona de locuințe

       colective de mici dimensiuni”, în jud. Brașov, oraș Ghimbav, str. Lalelei, nr. 10; titular SC LEABAY

       CONSTRUCT SRL

deciziei de respingere solicitare aviz de mediu pentru :

 • „Amenajament silvical UP I Șinca”;  titular  RPLP OS PĂDURILE ȘINCII RA

deciziei de respingere solicitare acord de mediu pentru :

 • „Întocmire studiu de fezabilitate pentru construire infrastructură de agrement sportiv Râșnov”, în jud. Brașov, oraș Râșnov, zona Valea Cărburarii -Dumbrava,  în  baza  art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG  nr. 195/2005;  titular  ORAȘ RÂȘNOV
 • „Înființare complex agrement”, în jud. Brașov, oraș Zărnești, zona Fata, FN,  în baza art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG nr. 195/2005; titular SC TR. IT. TEAM SRL

                   deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

 •  „Stație de betoane”, în jud. Brașov, mun. Săcele, str. Ecologiștilor, nr. 6;  titular SC STRABAG SRL     
 • „Pensiune turistică”, în jud. Brașov, com. Moieciu, sat Peștera, str. Principală, nr. 183 A ; titular  SC  
 •   GEORGIA 2004 SRL
 •  „Păstrăvărie, în jud. Brașov, com. Recea, sat Berevoi, nr. 137 B; titular  SC FRATU COM SRL

 deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

 • „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, în jud. Brașov, mun. Făgăraș, str.  Hurezului, nr. 3;  titular IT - PAC ROMANIA SA     
 • „Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.”, în jud. Brașov, com. Prejmer, str.  Milan, nr. 10;  titular SYNERGY PLANT
 • „Stație distribuție carburanți”, în jud. Brașov, oraș Rupea, str.  Parchetarilor, nr. 8;  titular S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
 • „Stație distribuție carburanți”, în jud. Brașov, oraș Predeal, B-dul.  Mihail Săulescu, nr. 8;  titular S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
 • „Colectare deșeuri periculoase și nepericuloase”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Zizinului, nr. 123 V;  titular PROGREEN TAT SRL
 • „Atelier producție mobilier”, în jud. Brașov, com. Recea, sat Berevoi, str. Principală, nr. 98;  titular SC GANEXPERT DESIGN SRL

 

 

 

 • De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.