Back

ANUNTURI CAT din data de 14.05.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 14.05.2018

 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare  pentru:

SC NEDLAND SRL- „ Construire hala depozitare, cladire de birouri P+1, cladire poarta P, alei, parcaje, platforme si imprejmuire„  in judetul Brasov, mun.Fagaras, str.Negoiu, nr.136.

SC LIDL ROMANIA SCS- „Construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces si amplasare mijloace publicitare”, in jud. Brasov, mun. Zarnesti, str. Ciucas, nr. 13;

MUNICIPIUL FAGARAS- Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a municipiului Făgăraş, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 – Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila,  propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Fagaras, str. Octavian Paler, str. 13 Decembrie, str. Combinatului, str. Hurezului

BARCA LIVIU- „Construire doua imobile pentru locuinte colective, parcaje subterane si supraterane, organizare de santier si imprejmuire”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, mun. Brasov, str. Alexandru Ciurcu, FN

BIRIS LIVIU- „Constructie locuinte P+4E”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, mun. Brasov, str. Ioan Popasu, FN

COMUNA SINCA Infiintare retea de canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in comuna Sinca, satele Ohaba si Sinca Veche;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a autorizatiei  de mediu  pentru:

PROGREEN T.A.T SRL-Colectare, valorificare si dezmembrari auto  in mun. Brasov, str. Zizinului, nr. 123 V;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  clasare a solicitarii de emitere avizului de mediu  pentru:

Primaria Comunei Bran –Actualizare Plan Urbanistic General – Comuna Bran, jud. Brasov,conf. art. 37 din HG 1076 din 2004.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de adoptare fara aviz de mediu  pentru:

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV PUD „ Construire spatii cazare, spatii multifunctionale, alimentatie publica, parcaje, spatii tehnice si bazin de inot acoperit ” in Brasov, strada Iuliu Maniu, nr. 41A;

DRAGULESCU IONEL DAN- „Intocmire PUZ- Zona activitati industriale si de servicii”- in judetul Brasov, orasul Ghimbav, extravilan;

SUBCETATE APARTAMENTE  “PUD-Construire bloc de locuinte” in  Brasov, strada Mihai Viteazu nr. 87;

SC DE MAR SPECIAL SRL - “PUD-1.Construire bloc de locuinte cu parter comercial S+P+6E; 2.Imprejmuire partiala teren pe latura identificata prin punctele 6 si 7 in tabelul de coordonate STEREO 70 din plan topografic scara 1/500; 3.Organizare de santier” in  Brasov, b-dul 15 Noiembrie, nr.71-73;

SC BIOKAR BRICHET SRL-PUZ  „Construire hala productie peleti si elaborare PUZ”- in  judetul Brasov, comuna Apata, identificat prin CF nr. 100190 cu cad. 908/1, CF nr. 100191 cu nr. cad. 907, 908/2.

 

 

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.