Back

ANUNȚURI CAT din data de 14.08.2020 Pentru CAT DIN DATA DE 12.08.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 14.08.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 12.08.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

MUNICIPIUL BRASOV - DIRECTIA TEHNICA prin CEETRUS ROMANIA SRL –   „Obtinere AC pentru amenajare strada, sistem iluminat public si retea canalizare pluviala”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  mun. Brasov, str. Tudor Arghezi – sector cuprins intre str. Camil Petrescu si str. Turnului, amplasament identificat prin CF 148100 cad. 148100, 148242 cad. 148242, 148132 cad. 148132, 148143 cad. 148143;

SDEE TRANSILVANIA SUD,SDEE BRASOV pentru TABALAI IOAN -  „Extindere retea electrica si bransament electric”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com.Sanpetru, str.Piersicului, nr. 9, domeniul public - strada;

ATZBERGER MAGDALENA pentru SC H4L DEVELOPMENT SA-  Demolare constructii existente”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, mun.Brasov, str.Lunga, nr.91;

SC HYPNO CAFE SRL -  „Continuare lucrari autorizate cu AC nr.355/12.06.2012 cu modificari de proiect”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Brasov, str.13 Decembrie, nr.1-3;

SC FANELIS KRONBAL SRL - „Investitie noua sectie intretinerea autovehiculelor ”, propus a fi realizat în jud. Brașov, mun.Fagarasului, st.Chimistului, amplasament identificat prin extras CF nr.106119 – Fagaras, nr.cad.top.3099/2/2/2, 3099/3/2/2/2;

UAT ZARNESTI –  „Extindere si reabilitare statie de epurare ape uzate din orasul Zarnesti, judetul Brasov” – jud. Brasov, or.Zarnesti, zona Podul Turcului amplasament identificat prin extras CF nr.115606 – Zarnesti, nr.cad.115606;

PRECUP RADU GABRIEL – „Construire centru comercial, gospodărire de apă, imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces și amplasare mijloace publicitare” propus a se realiza in judetul Brasov, mun. Brașov, Șoseaua Cristianului nr. 1-3

SC SANEL SRL SA -   „Construire hală industrială” propus a fi amplasat in jud. Brasov, oraș Ghimbav, str. Henri Coandă nr. 8, zona Transilana I.,

MUNICIPIUL BRASOV-  „Construire pasaj rutier, acces in cartierul Tractorul din b-dul Garii”, în jud. Brașov, mun. Brasov, zona b-dul Garii – cartier Tractorul;

JUDEȚUL BRAȘOV prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV – „ POD NOU PE DJ 112 A, KM 7+395, PESTE CANALUL GHIMBĂȘEL LA BOD ȘI POD NOU PE DJ 112 A, KM 9+228 PESTE GHIMBĂȘEL LA BOD”, propus a fi amplasat în județul Brașov, comuna Bod, satul Bod/Colonia BOD, DJ 112 A, km 7+395, km 9+228, identificat prin CF nr. 106648 Bod și CF nr. 106647 Bod;

SC VODAFONE ROMÂNIA SA prin SC TOTAL PROJECT & DESIGN SRLDESFIINȚARE STAȚIE DE TELEFONIE MOBILĂ VODAFONE, propus a fi amplasat în județul Brașov, comuna Bunești, satul Roadeș, extravilan, F.N., amplasament identificat prin CF nr. 101330 Bunești, nr. cad. 11035.

 

deciziei de mentinere a valabilitatiiacordului de mediu pentru proiectele :

SC LIVAMER FRUCT SRL –  „Construire spatiu depozitare in cadrul proiectului „Reconversie plantatie pomicola si construire spatiu depozitare in UAT Homorod”, propus a fi realizat in jud.Brasov, com.Homorod, intravilan si extravilan;

 

deciziei derevizuire aacordului de mediupentru proiectele :

PRIMARIA BECLEAN - „Alimentarea cu apa potabila Comuna Beclean-retea de distributie in intravilanul localitatilor Calbor si Boholt prin cismele stradale amplasate si (sau) in curti”, în  judetul  Brașov,  comuna Beclean intravilan satele Calbor si Boholt,  pentru care s-a obtinut Decizia etapei de incadrare nr. 222 din 11.11.2019;

ENESCU VLAD CONSTANTIN P.F.A.,  „Modernizare ferma zootehica, utilitati, imprejmuire, ziduri de sprijin si fabrica de lapte, platforme asfaltate si alei de acces”, in Bran, str. Ioan Picu Bancila, nr. 11, pentru care a fost emisa Decizia etapei de incadrare nr. 27/31.01.2018;

 

 

deciziei de continuare a proceduriicu realizarea raportului de mediu si a unui studiu de evaluare adecvata aferente planului propus:

COMUNA UCEA -  aviz de mediu -  pentru planul “ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, COMUNA UCEA” propus a se implementat  in judetul Braqsov, comuna UCEA, satele: UCEA DE JOS, UCEA De SUS, UCEA DE  SUS - CATUN SUMERNA, FELDIOARA,  CORBI.

PRIMARIA COMUNEI RECEA -  aviz de mediu, etapa de incadrare „  Elaborare PUZ – zona de agrement construire case de vacnata, pensiuni, vile, locuinte si anexe gospodaresti, functiuni complementare (scoli, gradinite, dispensar medical, terenuri , in jud. Brasov, com.Recea, sat Dejani, amplasament identificat prin CF nr. 101454, 100086, 103520, 104360, 104348, 104486, 100359, 104349, 104350, 103232, 103255, 103254, 103250, 103251, 103252, 104265, 104264, 100233, 100234, 100235, 100098, 103884, 104351, 100061, 100808, 100809, 103887, 104352, 102072, 100676, 100677, 104359, 104347, 104354, 104353, 103216, 100000, 100001, 100225, 102711, 102712, 100508, 104356, 104355, 104359, 104358, 103886, 102578 – Recea.

 

Deciziei de emitere a acordului de mediu pentru :

S.C. DORIPESCO PROD SRL -  „Construire fermă suine” propus a fi amplasat in jud. Brasov, com. Crizbav, sat Crizbav, str. DE 628/7-DE 628/9 nr. F.N, identificat prin CF 4331 nr. cad 4331.

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.