Back

ANUNȚURI CAT din data de 15.04.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 15.04.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

 •  
 • „Reabilitare dig de apărare pe râul Olt la Comana, județul Brașov, lucrări în regim de urgență în baza HG nr. 582/02.08.2018”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Comana, sector extravilan, albia majoră a râului Olt; titular  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
 • „Apărare mal Timișul Sec în Municipiul Brașov”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, mun. Brașov, zona str. Ziziznului; titular  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
 • „Regularizare pârâu Tărlung la Teliu și Prejmer, județul Brașov, lucrări în regim de urgență în baza HG nr. 582/02.08.2018”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, comunele Teliu și Prejmer,  extravilan, albia majoră a pârâului Tărlung; titular  ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
 • „Regularizare și îndiguire pârâu Bârsa la Bod și Feldioara, județul Brașov, lucrări în regim de urgență în baza HG nr. 582/02.08.2018”, propus a fi amplasat în jud. Brașov, comunele Bod și Feldioara, extravilan, albia majoră a pârâului Bârsa; titular ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
 • „Schimbare de destinație din magazie în atelier tâmplărie”, proiect ce se derulează prin programul PNDR 2014 - 2020, submăsura 6.2/19.2, propus a fi amplasat în jud. Brașov, com. Sâmbăta de Sus, nr. 504 A; titular  ENACHE RADU - INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
 • „Construire hală producție/depozitare parter și P+1 parțial”, propus a se realiza în jud. Brașov, com. Prejmer,  str. Bruxelles, f.n.;  titular  SC ELDON SRL

                  deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-    „Întocmire PUZ - Construire restaurant cu specific pescăresc - POPAM 2014 - 2020 - MII.2 -

       investiții productive în acvacultură”,  jud. Brașov,  sat  Rotbav,  com.  Feldioara, extravilan,

       identificat prin CF nr. 100916 Feldioara ;  titular SC DORIPESCO SA

-    „PUZ - Construire clădire, sediu sucursală, sistematizare verticală și funcțiuni complementare ”,

        în jud. Brașov, mun. Săcele, Calea București, nr. 7C;  titular SC BILANCIA EXIM SRL

-    „PUZ - Amenajare zona centrală Municipiul Brașov, aprobat cu HCL nr. 253/2007”, în jud.

        Brașov, mun. Brașov, str. Iuliu Maniu, nr. 2.; titular BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ

        DIN ROMÂNIA - PAROHIA BRAȘOV

 deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

 •  „Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie”, în jud. Brașov, oraș Zărnești, Aleea Uzinei, f.n.;  titular S.C. ADITOM S.R.L.     
 • „Punct de colectare deșeuri metalice feroase și neferoase”, în jud. Brașov, loc. Budila, str. Principală,  nr. 378 ; titular  SC BUCOVA CONSTRUCT SRL

deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

 • „Colectare deșeuri municipale selective”, în jud. Brașov, com. Budila și Tărlungeni ; titular  CLB TRANSRUT SRL
 • „Extracția pietrișului și nisipului”, în jud. Brașov, com. Budila, extravilan ; titular  SC VINATI SRL
 • „Spălătorie auto”, în jud. Brașov, mun. Făgăraș, str. Trandafirilor, nr. 107; titular  SC  ABC HAPPY CAR SRL

deciziei de respingere a solicitării de revizuire a autorizației de mediu pentru:

 • „Colectare deșeuri metalice și nemetalice”, în jud. Brașov, mun. Brașov, Calea Făgărașului, nr. 8; titular  SC  MIHOVI SRL

deciziei de emitere a autorizației integrate de mediu pentru:

 • Activitatea încadrată conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale, în Anexa nr. 1 a Legii 278/2013  punctul 5.4. - Depozite de deșeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte (celula 3) desfășurată la punctul de lucru din județul Brașov, pe teritoriul administrativ al oraşului Săcele, în intravilanul acestuia, la limita cu zona industrială S-SE a municipiului Braşov, respectiv în vecinătatea CET Braşov; titular S.C. FIN - ECO S.A.  

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.