Back

ANUNȚURI CAT din data de 16.04.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 16.04.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Anunță publicul  interesat asupra:

„CONSTRUIRE ADĂPOST PENTRU ANIMALE ”, propus a fi amplasat în județul Brașov,  

   comuna Vulcan , satul Vulcan, F.S., F.N., identificat prin CF nr. 103192 Vulcan , nr. cad. 103192,

   titular MÂNECUȚĂ MARIANA;

-       „Construire imobil birouri și amenajare parcare”, în Brașov, strada Turnului, nr. 5, titular SC CEETRUS ROMANIA SRL;

-          „ Modernizare fermă piscicolă prin amenajare incubație cu tehnologie inovatoare”, în com. Recea, sat Recea, nr. 313 A, titular, S.C. ACVA MBO S.R.L;

-          „Sursă de alimentare cu apă și conductă de aducțiune”, în jud. Brașov, com. Șercaia, sector extravilan, FN, CF nr. 101212, Șercaia, titular SC TRANSILVANIAN  BEEF  FARM  SRL;

-          „ Amplasare stație de mixturi asfaltice mobile, organizare de șantier și corpuri anexe”, în mun. Brașov, str. Zizinului, FN, CF. Nr. 159257, jud. Brașov, titular SC VIAROM CONSTRUCT SRL;

-          „ Obținere AC pentru schimbare de destinație din depozite cabine și roți tractoare în spații de depozitare și administrative”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  mun. Brașov, str. Henri Coanda, nr. 13, amplasament identificat prin CF nr. 113531 cad. C1 top 9103 E/2, CF 113506 cad C1 top 9103E/3, CF 113477 cad. C1 top 9103E/4, CF 141669 cad. 141669-C1, CF 139482 cad. 139482-C1, titular SC BILKA STEEL SRL  prin SC ELSE STUDIO SRL;

-          „Modernizare fermă piscicolă prin recircularea apei și amenajare minisecție de procesare pește”, propus a fi realizat în jud Brașov, com. Hărman, sat Hărman, identificat prin CF 102937 Hărman nr. cad 102937, titular S.C. DORIPESCO S.A.; 

-          “Construire imobil de locuințe colective, funcțiuni complementare și imprejmuire” - propus a fi amplasat în municipiul Brașov, str. Piata Traian nr. FN, amplasament identificat prin CF nr. 106722 Brasov, nr. cad. 11173, top 7468/2/f/b/1/1/1/1/2, titular ȘIRIAN RADU TRAIAN.

Decizia etapei de încadrare - revizuire a acordului de mediu pentru :

-          „Obținere AD/AC pentru Construire locuințe colective cu spații comerciale și birouri”, pentru care s-a obținut Decizia Etapei de Încadrare nr. 471 din 26.09.2018, revizuită la data 18.12.2018, în județul Brașov, municipiul Brașov, strada Turnului, nr. 5, titular SC CEETRUS ROMANIA SRL;

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

-          “P.U.Z. - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M”, propus a fi realizat în jud. Brașov, com. Sânpetru, amplasament identificat prin extras CF nr.112024, nr.112023 - Sânpetru, titular HIRCHER MIHAIL;

-          „P.U.Z. - Schimbare de destinație din locuință în centru de consiliere, modernizare generală, desființare corp C3, construire sală multifuncțională, amenajări exterioare și parcare acoperită”, în județul Brașovcom. Homorod, sat Homorod, str. Principală, nr. 389, titular ASOCIAȚIA VISCRI  ÎNCEPE;

-          „Elaborare, avizare și aprobare PUZ în scopul: Reglementare zonă Blacuta”, în Zărnești, zona Blacuta, nr. FN, titular UAT ZĂRNEȘTI;

-           P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVEîn com. Cristian, strada DN 73B, nr. f.n., Jud. Brașov, titular S.C. SPACE RENT Y.V.F. S.R.L;

-          “Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții și elaborare, avizare și aprobare documentației de urbanism PUZ pentru construire casă de locuit” - jud. Brașov, orasul Zărnești, str. Aleea Uzinei, nr. FN, titular MÂNZATU IOANA MIHAELA;

-          PUD -„Demolare locuință; Obținere AC pentru Construire unitate de cazare turistică cu funcțiuni aferente ”- situat în județul Brașov, Municipiul Brașov, str. Capitan Ilie Birt, nr. 32, titular REIT AURELIAN NICU;

-          PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONĂ DE PRESTĂRI SERVICII, DEPOZITARE, MICĂ INDUSTRIE, propus a fi implementat în județul Brașovoraș Ghimbav, DN1-DN73, identificat prin CF nr. 104492 și CF nr. 103750, titular BABIȚĂ CIPRIAN pentru SC INTERBABIS SRL.

deciziei de revizuire a autorizației de mediu pentru:

               - Autorizație  de  mediu  nr. 33/18.04.2017, revizuită la data de 26.09.2017 emisa de APM

                 BRAȘOV pentru : 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase  - (cod CAEN Rev 1- 9002,

                 9003), 4941 - Transporturi rutiere de marfuri (cod CAEN Rev 1- 6024) , 4677 - Comert cu

                 ridicata al deseurilor si resturilor (cod CAEN Rev 1- 5157), 1610 – taierea si rindeluirea

                 lemnului,  3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate, 8130 – Activitati de intretinere

                 peisagistica, 8121 – Activitati generale de curatenie a cladirilor,  desfasurate la punctul de

                 lucru din jud. Brasov, com. Feldioara, titular SC  MARIENBURG  SCUP SRL.

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.