Back

ANUNTURI CAT din data de 16.07.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 16.07.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

 

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare  pentru:

MAURER IMOBILIARE SRL- Obtinere AD/AC pentru : 1. Demolare constructii existente; 2. Construire ansamblu de locuinte colective AVANTGARDEN 3 - FAZA IV”, în judetul Brasov, municipiul Brasov, strada Lebedei, nr. FN.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere a autorizatiei integrata de mediu  pentru:

SC  PREMIUM PORC SIBIU SRL (fost SC LANDBRUK SRL)– pct. 6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor cu capacități de peste: b) 2000 de locuri pentru porci de producție (peste 30kg) in str. Octavian Goga, nr FN, comuna Feldioara, jud. Brasov.

Anunta publicul  interesat asupra continuarii procedurii de emitere a avizului de mediu cu realizarea Grupului de lucru si a intocmirii Raportului de mediu si a Studiului de evaluare adecvata pentru:

COMUNA SERCAIA– PUG SERCAIA.

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.