Back

ANUNȚURI CAT din data de 17.06.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 17.06.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

Pentru CAT DIN DATA DE 12.06.2020

 

Anunță publicul  interesat asupra:

 

  deciziei etapei de încadrare – continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectele :

SC CRH CIMENT (ROMANIA) SA  „Modificare hala procesare deseuri si realizare instalatie de detectie si stingere incendiu hala procesare deseuri”, în jud. Brașov, com. Hoghiz, str. Padurii, nr. 1;

CNTEE TRANSELECTRICA – ST SIBIU –  „ CONSOLIDARE STAPLI DIN PANOUL381-390 AL LEA 400 KV BRADU-BRASOV – JUD. BRASOV, LOC. VULCAN, EXTRAVILAN, CF 101234 Vulcan nr. cad. 101234 si CF 101693 Vulcan  nr. cad. 101693;

SC MAVIDO IMPEX SRL - „Amplasare statie de carburanti transportabila”-Soars, nr. 111;

SC DMX CONSTRUCTION SRL pentru SC PUROLITE SRL  -    „ Bransament energie electrica pozare LES 20 KV realizare PT4”, propus a fi realizat în jud. Brașov,  Orasul Victoria, amplasament identificat prin CF nr. 1108182 Ucea, CF 108149 Ucea.

MARIAN TANASE - “Lucrari de - extindere retele apa si canalizare”, ce se va implementa in judetul Brasov, comuna Sanpetru, FS, FN, amplasament identificat prin CF 114291 Sanpetru.

KRONINVEST PROPERTIES SRL -  „Obținere A.C. pentru : Construire locuințe individuale P+1E și împrejmuire, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Brașov, strada Vasile Goldiș, nr. 22.

COMUNA CINCU -  „Reabilitare centru socio-cultural pentru desfășurare activitate centru de zi pentru copii cu dizabilități” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Comuna Cincu, sat Cincu, nr. 355.

deciziei de menținere a acordului de mediu pentru :

SC LIVAMER FRUCT SRL – „Construire spatiu depozitare in cadrul proiectului „Reconversie plantatie pomicola si construire spatiu de depozitare in UAT Homorod”;

deciziei de adoptare fără aviz de mediu pentru:

PLAMADEALA IURIE SI POPOV ION - aviz de mediu, etapa de incadrare - “PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE, ORGANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE TEREN” – planul se va implementa in municipiul Brasov, str. Lunga nr. 182.

GOCSMAN AURICA  - aviz de mediu, etapa de incadrare pentru “Elaborare PUZ - Construire  locuinte” - propus a se implementa  in judetul Brasov, comuna Tarlungeni, sat Tarlungeni, FS, FN, amplasament identificat prin CF 105724 Tarlungeni, cad. 105724.

LAUFER RICU, LAUFER COHAVA, ANCĂN HORAȚIU, ANCĂN IOANA ADINA, MILEA MĂDĂLINA ALEXANDRINA, TĂNASE DRAGOȘ, TĂNASE MARIANA, MOTOC ANA, MOTOC IOAN, STOIAN EMANDACHE, MITRICĂ MARIUS GABRIEL, MITRICĂ ANDREEA MARIA, STOIAN CĂTĂLIN MIHAI, CSERE ALINA, MIHALCEA PAULA-ELENA - aviz de mediu, etapa de încadrare - „ELABORARE DOCUMENTAȚIE PUZ - LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE” - Continuare întocmire documentație PUZ conform CU nr. 19/15.01.2016 cu valabilitate până în 14.01.2019”, propus a se implementa în județul Brașov, comuna Hărman, satul Podu Oltului, identificat prin CF nr. 106958 Hărman, nr. cad. 106958, CF nr. 106945 Hărman, nr. cad. 106945, 106951 Hărman, nr. cad. 106951, 106947 Hărman, nr. cad. 106947, 106962 Hărman, nr. cad. 106962, 106967 Hărman, nr. cad. 106967, 106948 Hărman, nr. cad. 106948, 106963 Hărman, nr. cad. 106963, 106943 Hărman, nr. cad. 106943, 106940 Hărman, nr. cad. 106940, 106942 Hărman, nr. cad. 106942, 106944 Hărman, nr. cad. 106944, 106949 Hărman, nr. cad. 106949, 106966 Hărman, nr. cad. 106966, 106964 Hărman, nr. cad. 106964, 106952 Hărman, nr. cad. 106952, 106965 Hărman, nr. cad. 106965, 106959 Hărman, nr. cad. 106959, 106953 Hărman, nr. cad. 106953, 106950 Hărman, nr. cad. 106950, 106946 Hărman, nr. cad. 106946, 106865 Hărman, nr. cad. 106865, 106849 Hărman, nr. cad. 106849.

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

10 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

10 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.