Back

ANUNȚURI CAT din data de 18.03.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 18.03.2019

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV

 

 

Anunță publicul  interesat asupra:

      deciziei etapei de încadrare - continuarea procedurii privind aprobarea de dezvoltare pentru  

 •  
 • „Extindere utilități conform PUZ aprobat cu HCL nr. 81/28.09.2017”, propus a se realiza în jud. Brașov, com. Hărman, sat  Hărman, amplasament identificat prin CF nr. 109909 Hărman, nr. cad. 109909; titular  TAXODIUM IMPEX SRL
 • „Construire hale, birouri, extindere și recompartimentare corpuri de clădire existente”, propus a se realiza în jud. Brașov, com.Bod,  str. Hărmanului f.n.;  titular  SC DACIA PLANT SRL
 • „Obținere A.C. pentru Construire locuințe colective și organizare de șantier”, propus a se realiza în jud. Brașov, mun. Brașov,  strada B, f.n., amplasament identificat prin CF nr. 151853 Brașov, nr. cad. 151853;  titular  NECHITA IULIAN pentru BRUSS GEB. DRĂGHICI CORINA și BRUSS HANSEN ARNO ( actual proprietar RUSU CIPRIAN )
 • „Obținere A.C. pentru construire imobile apartamente P+2E+M, împrejmuire, organizare de șantier, sistematizare verticală”, propus a se realiza în jud. Brașov, mun. Brașov,  str. Nicolae Labiș, f.n., amplasament identificat prin CF nr. 100992 Brașov, nr. cad. 100992;  titular  ION VOICU - VULCĂNEAN prin CRISTINA ARHIR

deciziei de respingere solicitare acord de mediu pentru :

 • „Construire imobil etapa II 2S+P+7E ( parțial 6 E ) locuințe colective, amenajare tere, parcaje aferente”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Carpaților,  nr. 24  în  baza  art. 15, alin. (2), lit. b) și alin. (3) din OUG  nr. 195/2005;  titular  SC ALPIN TOWERS SRL și SC IMO MANAGEMENT CONTRACTOR & DEVELOPER SRL

      deciziei de emitere a autorizației de mediu pentru:

 • „Pensiune agroturistică”, în jud. Brașov, loc. Sâmbăta de Sus, f.n. ; titular  SC ANIDEAL STAR SRL
 • „Atelier tâmplărie”, în jud. Brașov, com. Vistea, sat Vistea de Sus, nr. 326 A ;  titular  SITEA SORIN GHEORGHE I.I.

-     „Pensiune turistică La Rotonde”, în jud. Brașov, oraș Predeal, str. Valea Râșnoavei, nr. 63; titular

       SC BREBENEL ELENA PFA

 -    „Atelier fabricare elemente de dulgherie și tâmplărie din lemn pentru construcții”, în jud. Brașov,

       Com. Hălchiu, str. Morii, nr. 117; titular SC NICOGREC COM SRL

 • „Pensiune turistică”, în jud. Brașov, com. Bran, str. G-ral Traian Moșoiu, nr. 2; titular  SC VLB TOUR SRL
 • „Colectarea deșeurilor nepericuloase, alte activități de curățenie”, în jud. Brașov, com. Fundata ; titular  SERVICIUL PUBLIC AQUASAL TRANSCARPATICA FUNDATA
 • „Înființare atelier confecționare jucării din lemn”, în  jud. Brașov, com. Bran, str. Valea Porții, nr. 437 A ; titular S.C. BUMBU TOYS  S.R.L.

deciziei de emitere a revizuirii autorizației de mediu pentru:

 • „Colectarea deșeurilor periculoase și nepericuloase;Recuperarea materialelor reciclabile sortate; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor”, în jud. Brașov, mun. Codlea, extravilan ; titular  SC ALE BIO RENGE SRL
 • „Operațiuni de mecanică generală”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. 13 Decembrie, nr. 94 A ;  titular  RIV ECHIPAMENTE SRL
 • „Salubrizare urbană. Vidanjare ape uzate. Colectare și transport deșeuri periculoase și nepericuloase”, în jud. Brașov;  titular  SC  COMPREST SA
 • „Baza de întreținere , colectare - valorificare deșeuri reciclabile, fasonare și finisare piatră”, în jud. Brașov, mun. Brașov, str. Mică, nr. 21;  titular  SC  COMPREST SA

deciziei de emitere a  autorizației integrate de mediu pentru:

 • „Activitatea care intră sub incidența Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr. 1 la : Punctul 2  Producția și prelucrarea metalelor ; pct. 2.6 - Tratarea  de suprafață a metalelor sau a materialelor plastice prin procese electrolitice sau  chimice în care volumul cuvelor de tratare este mai mare de 30 mc”, desfășurate pe amplsamentul din jud. Brașov, loc. Ghimbav, str. Hermann Oberth, nr.34; titular SC  IAR SA

 

 

 

 

De la data publicării anunțului, observațiile publicului se primesc în termen de:

30 zile lucrătoare  pentru autorizații;

30 zile  pentru autorizații integrate;

15 zile lucrătoare pentru autorizarea activităților care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect/acord de mediu

10 zile calendaristice  pentru adoptare fără aviz de mediu

13 zile calendaristice de la luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.