Back

ANUNTURI CAT din data de 19.02.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 19.02.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

 

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare   pentru:

SC BLUE & GOLD MARKETING SRL  – „Extindere retea  alimentare cu apa potabila, bransamente cu apa potabila si bransamente apa pentru incendiu, extindere retele de canalizare menajera, canalizare ape pluviale conventional curate, ape pluviale impurificate si racorduri canalizari” propus a fi realizat in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Ionel Teodoreanu, nr.1;

SC AGROPHERM GGH SRL – „Infiintare plantatie afin”, in jud. Brasov, comuna Bran, sat Sohodol, strada Bradul Inalt nr. 174;

SDEE TRANSILVANIA SUD SA prin SC ENERGOGTI SRL–„Reconductorare, modernizare, securizare si sistematizare, bransamente zona PTA 3 Maierus, localitatea Maierus, judetul Brasov”;

SC KRATOS SRL prin MADAR CRISTIAN – „Schimbare destinatie din hala depozitare si bricolaj in service auto cu caracter provizoriu”, in jud. Brasov, str.Nicolae Pop, nr.6;

SC BLUEBERRY HEAVEN SRL –„Infiintare plantatie de afin”, com. Vistea, extravilan, jud. Brasov;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  revizuire a autorizatiei de mediu   pentru:

REMCO SRLAlte activitati de tiparire” achizitionarea unui tunel de uscare si a unei imprimante, in judetul Brasov, Mun. Fagaras, str. M.Viteazu, nr. 1.

SC PASTIUCU SRL-Colectare deseuri periculoase si nepericuloase (tonere uzate de imprimanta)” in judetul Brasov, comuna Harman, str. Brasovului, nr.10.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere  a    autorizatiei   de mediu   pentru:

VINATI  SRL-Extractie pietrisului si nisipului”  in judetul Brasov, com. Budila.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:

COMUNA CINCU-Modernizare drumuri de interes local in comuna Cincu “

SC MANSEL GROUP SRL – „Construire pensiune agroturistica D+P+M”, propus a fi realizat jud. Brasov, com.  Bran, sat Sohodol, str. Reitesti nr. 27A;

COMUNA BRAN – „Extindere retea de canalizare si inlocuire conducta de alimentare cu apa pe strada Valea Portii, comuna Bran, judetul Brasov”, propus a fi realizat jud. Brasov, com.  Bran, sat Bran, str. Valea Portii nr. FN;

LEX & TECH SRL – „Recompartimentare si schimbare destinatie din scoala in pensiune agroturistica – desfiintare anexe”, propus a fi realizat jud. Brasov, com.  Harman, str. Dorobantilor nr. 173;

SC RERO GAZ SRL– „Obtinere A.C. pentru amplasare statie GPL”, propus a fi realizat jud. Brasov, mun. Brasov, str. 13 Decembrie nr. 135;

COMUNA BRAN–„Modernizarea strazilor Valea Portii si Iancu Gontea in zona localitatilor Poarta si Simon, comuna Bran, judetul Brasov”, propus a fi realizat jud. Brasov, com. Bran, sat Poarta si Simon, str. Valea Portii si Inacu Gontea;

 SC MDM BLUEBERRY SRL „Infiintare exploatatie agricola”, jud. Brasov, com. Halchiu, f.n.;

 

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.