Back

ANUNTURI CAT din data de 19.03.2018

ANUNTURI   CAT  din data de 19.03.2018

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI  BRASOV

 

 

 

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  aprobare de dezvoltare  pentru:

COMPANIA APA BRASOV SA –„Extinderea sistemului de colectare si transport apa uzata si aductiune apa potabila in zona Brasov, Stupini si Feldioara” în jud. Brasov, mun. Brasov, com. Feldioara, com. Bod, com. Halchiu;

SC TINT SRL-„CONSTRUIRE CABANA DE AGREMENT” in jud. Brasov, loc. Poiana Brasov, str. Poiana Soarelui, nr. 243.

SC NYM HOUSE SRL-„Construire 4 imobile de locuinte colective p+2 cu functiuni complementare la parter; construire 32 locuinte individuale p+1 si imprejmuire teren; construire 35 locuinte individuale p+1 si imprejmuire teren; construire 29 locuinte individuale p+1 si imprejmuire teren” propus a fi realizat in jud. Brasov, oras Ghimbav, f.n..

ICE TEAM SRL-„Construire service auto cu locuinta de serviciu, birouri si  imprejmuire”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, mun.Brasov, str. Narciselor, f.n.

ORASUL ZARNESTI-„Extindere retea canalizare si bransamente pe strada Unirii”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, oras Zarnesti, str. Unirii.

F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE TRANSILVANIA SUD SA prin S.C. RUXEL  S.R.L.-„Reconductorare,modernizare,securizarea si sistematizarea bransamentelor din LEA 0,4 kv aferenta PTA 1 Poiana Marului, localitatea Poiana Marului, judetul Brasov”, in jud. Brasov, oras Zarnesti si comuna Poiana Marului;

MUNICIPIUL FAGARAS-Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona centrala a municipiului Făgăraş, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 – Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila, propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Fagaras;

MUNICIPIUL FAGARAS-Modernizarea si pietonizarea zonei centrale Făgăraş propus a fi amplasat în județul Brașov, municipiul Fagaras;

S.C. STELCO ROMANIA SRL-„Extindere capacitate de fabricare la Stelco Romania SRL”, jud. Brasov, com. Prejmer, sat Lunca Calnicului,  str. I. C. Frimu,  nr. 1;

COMPANIA NATIONALA DE ADMISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA prin SC AZVI SA- „Organizare de santier temporara”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, or.Rasnov, Zona DN 73, F.N.

SC TREPTE SRL- „Construire ansamblu rezidential TREPTE – construire case de locuit, drum de acces, parcaje, imprejmuire, organizare de santier”, propus a fi realizat in  jud. Brasov, mun.Brasov, str.Dihamului-Plugarilor, F.N.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  revizuire a autorizatiei de mediu  pentru:

SC AD 94 GROUP SRLStatie distributie carburanti, Timisul de Jos DN 1km 159+400.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de   adoptare fara aviz de mediu  pentru:

 MOROSANU MARIANE - “Intocmire PUZ- Construire locuinte “ in Brasov, comuna Sanpetru , identificat prin CF nr. 108485.

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  emitere  a autorizatiei  de mediu  pentru:

SC BLUE WASH SRL-„Spalatorie auto”, in jud. Brasov, mun. Brasov, str. Codrii Cosminului, nr. 31;

Anunta publicul  interesat asupra deciziei de  respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:

SC SILVA TURISM SRL-Legalizare constructie si interventii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu”, in jud.Brasov, loc.Poiana Brasov, nr.16

 

 

 

 

 

De la data publicarii anuntului, observatiile publicului se primesc in termen de:

30 zile lucratoare  pentru autorizatii;

30 zile  pentru autorizatii integrate;

15 zile lucratoare pentru autorizarea activitatilor care au avut acord de mediu;

08 zile  calendaristice  pentru aprobarea de dezvoltare a unui proiect;

10 zile calendaristice  pentru adoptare fara aviz de mediu13 zile calendaristice de la  luarea deciziei de revizuire a: deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu sau a avizului „ Natura 2000 ”.